Prorrogada por dous anos máis a atención temperá na Cañiza

Beneficia a nena/os de 0 a 6 anos e as súas familias

A Cañiza | Na sesión ordinaria do Pleno celebrado o pasado 25 de novembro, acordouse por unanimidade de toda a Corporación, a prórroga do Servizo de Atención Temperá prestado polos Concellos da Cañiza, Covelo, Mondariz, Mondariz Balneario e Melón, por xestión agrupada a través dun convenio de colaboración que dende a súa sinatura, a mediados de ano, está permitindo compartir o servizo entre as 5 administracións.

Esta renovación por dous anos máis, estará en vigor ata o 31 de outubro de 2024  e segundo manifestou o Alcalde Luis Piña ” permitirá continuar prestando este importante programa de atención psicosocial e familiar vinculado á atención tempera”.

O servizo, en activo dende o pasado 1 de agosto, préstase nos cinco concellos agrupados. Dous días na Cañiza, nos que se atende tamén aos usuarios de Melón. Dous días en Mondariz, nos que se atende a Mondariz Balneario e un día en Covelo.

A xestión administrativa do servizo continuará realizándose no Concello da Cañiza como Promotor. O Servizo estará subvencionado ao 100% pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social que aportará para os 24 meses de duración da prórroga un total de 237.194,80€.

Cantidade que se calcula en 9.883,08 € ao mes, desagregado segundo a porcentaxe de horas calculadas para cada Concello: 35% para Cañiza con 83.1017,93 de financiación. 33% para Mondariz con 78.274,05€. 20% para Covelo con 47.438,82 de financiación. 7% para Melón con 16.603,58€ de axuda e por último 5% para Mondariz Balneario cunha financiación de 11.859,70€.

Solo poden ser beneficiarios deste programa, os nen@s e familiares derivados dos Servizos de Pediatría de cada Concello.

A empresa ACEESCA é a encargada de desenvolver o programa e conta cun equipo de profesionais especializados en desenvolvemento infantil e atención tempera que se ocupan de valorar trastornos de desenvolvemento psicomotor, cognitivo, da linguaxe e comunicación, de autonomía, desenvolvemento da área social e afectiva e sobre todo apoio, información e formación para as familias.

Qué é a atención temperá?
A Atención Temperá é o conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos e ás súas familias e á súa contorna. Ten por obxectivo dar resposta, o antes posible, ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos. A  súa finalidade é  facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.

A clave da atención temperá está en que canto máis axiña se detecten as posibles dificultades, mellores resultados se poden obter da atención profesional. Por iso as familias deben estar ben informadas sobre o proceso evolutivo normal dos seus fillos para detectar as dificultades con prontitude.

Dende o servizo de atención temperá ofrécese unha intervención biopsicosocial que favorece a a adquisición e a recuperación de funcións e habilidades persoais e sociais para mellorar a autonomía, a convivencia social e familiar e a inclusión social.