Guillermo Rodríguez

A Patria na carteira.

A Patria na carteira.

Hoxe voulles  trasladar  unhas reflexións sobre a primeira parte do contido dun libro que estou lendo. Titúlase "LA PATRIA EN LA CARTERA"; o autor é Joaquim Bosch,  xuiz de 1ª…
Leer