Certame de Arte do Belén de Begonte

Aberta a inscrición para o XXXI Certame Galego de Arte "José Domínguez Guizán"

Lugo | O Centro Cultural de Begonte convoca ao XXXI CERTAME GALEGO DE ARTE “JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN” de acordo coas seguintes BASES:

  1. O Premio JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN de Arte está dotado con 1.500 € (*) e estatuíña de Sargadelos.
  2. Adxudicarase á obra pictórica (considerada no senso máis amplo) que resulte seleccionada polo Xurado calificador, que estará formado por especialistas na materia, xunto con representantes do Centro convocante.
  3. Poderán optar a este premio obras de pintores galegos (nados en Galicia ou residentes habituais), con tamaño máximo de 1,5 m por 1 m, con ou sen marco.
  4. Cada autor poderá presentar un máximo de dúas obras, acompañadas dos datos identificativos de obra e autor.
  5. As obras, debidamente protexidas para evitar calquera deterioro, serán remitidas –libres de gastos– ao Centro Cultural de Begonte. As non premiadas serán devoltas libres de gastos ao enderezo que indiquen.
  6. O prazo de presentación rematará ás 12,00 h. do día 15 de xaneiro de 2021. O Xurado seleccionará de entre as obras presentadas a gañadora do Certame, que quedará en propiedade da entidade convocante.
  7. As obras presentadas, ou unha selección destas, serán expostas durante a segunda quincena de xaneiro de 2021 na sala da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

(*) O importe é líquido, despois de aplicarlles a retención do IRPF.

Outros artigos