Zona Franca prevé uns 74 millóns € en investimentos para a área de Vigo en 2023

Destacan a ampliación do PTL, o polígono da Pasaxe e o World Car Center

Vigo | Un investimento de 74 millóns de euros para o ano 2023 e unha previsión plurianual que ascende a 276 millóns de euros son as cantidades coas que a Zona Franca quere afrontar os investimentos para o futuro económico máis inmediato de Vigo e a súa área de influencia.

O Consorcio aprobou hoxe no pleno os seus orzamentos, que inclúen os investimentos en infraestruturas e servizos para empresas, potenciación de novos negocios e do comercio internacional e actuacións urbanas propostas polo delegado do Estado, David Regades.

Regades asegurou que “os investimentos previstos por Zona Franca axudarán ao fortalecemento da economía e a creación de emprego, para apontoar o necesario crecemento nunha contorna internacional complexo. Para iso contemplamos a ampliación de chan industrial, tan necesario para a área de Vigo, así como proxectos que beneficiarán tanto aos sectores básicos da economía da zona, como aos novos proxectos e emprendedores”.

Así, a ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico, o polígono da Pasaxe ou o World Car Center, atópanse entre as principais partidas dos orzamentos para o ano 2023. En canto a chan industrial, destacan partidas como os 10,3 millóns que se destinan á ampliación do PTL, así como 6,6 millóns para melloras no polígono de Balaídos, outros 2,9 millóns para melloras no polígono de Bouzas, ademais dos 10,1 millóns para o proxecto do Polígono da Pasaxe, en Gondomar.

A todo iso súmase unha partida de 8,5 millóns para actuacións en eficiencia enerxética en parques empresariais. Noutras actuacións para fortalecer os sectores da área de Vigo, os orzamentos contemplan unha partida de 12,2 millóns para a construción do edificio do World Car Center. Entre as novidades está medio millón de euros asignado para poñer en marcha un novo centro de negocios de Redondela. Así mesmo, as contas inclúen o aparcamento de camións da VG-20.

En varias actuacións pódese apreciar nos orzamentos plurianuais que en 2023 comézase con pequenas partidas como simiente e preparación de grandes obras que logo chegan a requirir grandes investimentos, como é o caso do Circuito de Probas, a ampliación do polígono de Balaídos, a planta de produción de semiconductores, que xa aparece nos orzamentos, ou o acondicionamento dos edificios da rúa López Moura.

Nas intervencións urbanas destacan as obras do edificio da rúa Real para sede de Down Vigo, con 1,2 millóns, así como as obras de conversión do aparcamento robotizado nun convencional. Como é habitual, agora estes orzamentos remitiranse a Madrid para ser incluídos nos Orzamentos Xerais do Estado.

A solvencia desta institución, que se segue distinguindo por ser o principal axente investidor da comarca, remárcase co feito de que o Consorcio financiará os seus programas de investimento en 2023 con recursos propios, sen necesidade de financiamento alleo nin ningunha clase de endebedamento.