Zona Franca e Concello de Silleda acordan plan estratéxico operativo

Para mellorar a competitividade na comarca do Deza

Silleda | O Consorcio da Zona Franca poñerá en marcha o desenvolvemento dun plan estratéxico para o termo municipal de Silleda, posto en relación coa comarca do Deza, que contribuirá a unha mellora da competitividade do devandito contorna.

Un dos ámbitos de actuación do Consorcio é a análise e xeración de coñecemento coa monitorización da actividade económica para poder tomar decisións e establecer os mecanismos necesarios para a e a mellora da competitividade do contorna.

Neste senso, o delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades, asinou hoxe en Silleda un acordo co seu alcalde, Manuel Cuiña, para realizar o devandito traballo de análise, que permitirá establecer os mecanismos para a toma de decisións que permitan a mellora da competitividade e impulsar actividades de impacto positivo no crecemento económico, a xeración de emprego e a sustentabilidade a longo prazo.

“O obxecto do protocolo é o establecemento dun marco xeral no que definir a colaboración das institucións asinantes en orde á elaboración dun plan estratéxico da agrupación dos concellos do Deza (Dozón, Agolada, Lalín, Vila de Cruces, Rodeiro, Silleda)”

O obxecto do protocolo é o establecemento dun marco xeral no que definir a colaboración das institucións asinantes en orde á elaboración dun plan estratéxico da agrupación dos concellos do Deza (Dozón, Agolada, Lalín, Vila de Cruces, Rodeiro, Silleda), que inclúa un exhaustivo diagnóstico territorial, os obxectivos estratéxicos e unha folla de ruta con actuacións específicas, claras e realistas para a mellora da competitividade económica e a calidade de vida da mesma.

O traballo comezará cun diagnóstico estratéxico con toda a información e datos obxectivos do municipio e da súa contorna. Non só analizarase a economía, o tecido empresarial e a situación social, demográfica, tecnolóxica ou ambiental, senón tamén a repercusión da crise do COVID-19.

A información sintetizarase nunha matriz DAFO, cun informe final que incluirá cada sector, áreas económicas e o futuro potencial que ten o concello de Silleda e a súa repercusión no desenvolvemento económico na súa área.

O plan terá una duración máxima de 4 anos e terá a visión dos expertos e da economía da zona para recompilar opinións, percepcións e ideas de axentes e entidades público-privadas relevantes sobre a situación actual e os retos futuros. Tamén se estudarán casos de éxito, modelos similares no mundo, para traer eses exemplos que poidan ser inspiradores.

O delegado da Zona Franca manifestou que “O Consorcio desexa contar cunha folla de ruta para o establecemento de actuacións individuais ou en colaboración con outros axentes económicos e sociais que permita, coa máxima eficiencia e aproveitamento dos recursos públicos, despregar accións de calado que revertan no desenvolvemento económico e creación de emprego na súa área de influencia.”

Pola súa banda, o alcalde de Silleda, Manuel Cuiña Fernández, destacou que a sinatura deste convenio supón a apertura de novas oportunidades para o tecido empresarial do municipio.

“O apoio da Zona Franca suporá un antes e un despois para o empresariado silledense”, indicou o rexedor destacando as posibilidades en ámbitos como a innovación ou o emprendemento, impulsando ao mesmo tempo a dinamización económica e social do municipio e da comarca do Deza.

De cara á consecución dos obxectivos previstos, as partes acordaron constituír un grupo de traballo paritario que estará integrado por técnicos e profesionais designados para tal efecto, sendo o seu número mínimo de tres representantes por cada parte.

“As partes acordaron constituír un grupo de traballo paritario que estará integrado por técnicos e profesionais”

Tras a firma, o delegado de Zona Franca, o alcalde de Silleda, membros do equipo de Goberno e representantes da Asociación de empresarios do Polígono Área 33 visitaron as instalacións do Viveiro de Empresas ubicadas no polígono.

Durante o percorrido, Cuiña explicou que, aínda que as obras do edificio finalizaron a finais do ano 2019, a pandemia freou a súa posta en marcha. A súa apertura está prevista se produza proximamente.

O edificio destinado a viveiro de empresas no Polígono Área 33 conta cunha única planta e está situado nunha parcela municipal xunto á rotonda do polígono silledense. O espazo dará acubillo, principalmente, a empresas tecnolóxicas ou de servizos.

Ademais, oferta espazos de traballo para emprendedores e servirá, doutra banda, como lugar de encontro e reunión de profesionais.

David Regades explicou que A Zona Franca dispón de Viveiros de Empresas situados nos seus diferentes parques empresariais polo que puxo ao dispor do Concello a experiencia e os coñecementos dos que dispón a Zona Franca para o que estimen necesario.

Outros artigos