sinatura convidada

Cambiar para que nada cambie.

Cambiar para que nada cambie.

“Si queremos que todo siga como está, é necesario que todo cambie” Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). Escritor italiano. A estructura da Comunidade Autónoma, confire a prestación sanitaria o SERGAS.…
Leer