Protocolo entre Zona Franca e Tui para o novo parque empresarial de Ribadelouro

En marcha estudos para o seu desenvolvemento

Tui | Zona Franca de Vigo e Concello de Tui poñen en marcha os estudos que permitirán desenvolver un novo parque empresarial na parroquia tudense de Ribadelouro, mediante a firma dun protocolo de actuación entre o delegado do Estado, David Regades; e o alcalde, Enrique Cabaleiro.

David Regades asegurou que “a colaboración dará como resultado o impulso dun proxecto que ofrecerá unha importante bolsa de chan empresarial no sur de Galicia e moi próximo á fronteira con Portugal, para complementar o chan industrial na zona. É unha zona estratéxica para a área de Vigo”, subliñou.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, valorou o “esforzo de Zona Franca para sacar adiante este proxecto e apoiar a creación de chan industrial en Tui, imprescindible para o desenvolvemento do municipio e a creación de emprego”.

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tui delimita en Ribadelouro catro sectores de chan urbanizable de uso industrial (SU.1, SU.2A, SU.2 B e SU.3). Mentres que os sectores SU.2A e SU.2 B atópanse en fase de aprobación definitiva dos seus plans parciais, nos sectores SU.1 e SU.3 non se iniciaron os trámites.

A transformación urbanística deses sectores serviría para dotar de chan apto para a implantación de actividade industrial na contorna de Vigo, nunha zona con acceso directo á AP-9, o que dará resposta á gran demanda de chan industrial existente no ámbito de influencia do CZFV.

Así que, segundo o protocolo asinado hoxe, o Consorcio da Zona Franca e o Concello de Tui van poñer en marcha actuacións para avaliar e analizar posibles solucións cunha estratexia conxunta que ten dúas fases. A primeira será un estudo e análise para o cambio do sistema de actuación, de tal maneira que pase a ser dun sistema de compensación ao de expropiación. Neste sentido, o Concello vai iniciar o estudo/informe no que se inclúa unha actualización das partidas, xunto cunha programación da solución atopada.

A segunda fase será o estudo de viabilidade económica, xurídica e de demanda de mercado por parte do Consorcio, baseándose no documento achegado polo Concello de Tui, no que se analice a posible participación da Zona Franca.

Para coordinar as actuacións constituirase unha comisión de seguimento co obxectivo de impulsar no menor prazo posible as actuacións para a execución dos acordos do protocolo.

Outros artigos