Persoal de “Urbanos de Ourense” podería retomar a folga indefinida

As mascotas xa poden viaxar nos buses urbanos

Ourense | As asembleas dos traballadores de “Urbanos de Ourense” rexeitaron por unanimidade e definitivamente o texto do convenio colectivo proposto pola empresa o pasado mes de febreiro, suficiente para pospoñer a folga indefinida convocada polo Comité do persoal, pero insuficiente para pacificar a situación laboral e aos 120 traballadores que conforman o seu cadro laboral.

Segundo Comisións Obreiras, “ábrese un escenario complexo de consecuencias imprevisibles, xa que a folga aprazada polas restricións do Covid-19 atópase aínda vixente e podería ser retomada en calquera momento”. Así que o Comité de Empresa anuncia que “se fará un último intento de achegamento” con “Urbanos de Ourense” a semana próxima. Aos traballadores non lles serve un convenio que establece subidas salariais dun punto e medio punto en 2022, ademais non rexeitar tamén o cómputo da xornada, entre outras cuestións.

Segundo Comisións Obreiras a controversia política pola renovación da frota de autobuses súmase á incapacidade da concesionaria para asinar o convenio, cunha concesión en precario desde o ano 2015. Con todo, o sindicato considera que alcanzar un acordo tendía unha dobre importancia: “por unha banda, establecería a paz social mentres dure a concesión e, por outra, serviría de referencia ás empresas que estean interesadas en conseguir o novo contrato”.

Regulamento
Por outra banda, tras a súa publicación no Boletín Oficial da provincia do día 12 de marzo, entrou en vigor o novo Regulamento do servizo de transporte colectivo de viaxeiros da capital ourensá. Establece dereitos e obrigacións dos usuarios do transporte público da cidade, así como as relacións entre estes e o xestor ou concesionaria do transporte público.

Sinala o Concello que promoveu e aprobou a nova normativa que se dota ao usuario dun Regulamento do que ata o de agora carecía, que introduce novidades como a posibilidade de acceder ao transporte público as mascotas sen abonar suplemento, ou acceder cunha bicicleta ou vehículo de mobilidade reducida sen sobrecusto. Así mesmo, incorpóranse medidas que garanten a mobilidade universal, incorpóranse as novas tecnoloxías e un novo réxime sancionador que determina infraccións leves, graves ou moi graves.