Esquerda Unida Ponteareas solicita o incremento das axudas de emerxencia

Criticou a súa rebaixa nos Orzamentos 2022

Ponteareas/Esquerda Unida | O pasado 5 de maio Esquerda Unida presentou unha alegación ao Orzamento Xeral 2022 do Concello de Ponteareas. Na alegación proponse aumentar a partida de “axudas de emerxencia” en 90.000 euros para chegar ata os 200.000 tal e coma estaba no exercicio anterior e a do centro de reparto de alimentos en 12.000 para chegar ata os 22.000.

O Concello decidiu rebaixar esas partidas logo de que no exercicio do 2021 soamente gastaron 101.000 dos 200.000 previstos, e na partida do centro de reparto de alimentos soamente gastaron 6.000 de 15.000.

Pola contra, Esquerda Unida entende que o feito de que non se gastaran as partidas previstas para axudas de emerxencia e para o centro de reparto de alimentos, non quere dicir que as necesidades da veciñanza empobrecida estean cubertas, se non que dende o concello non se está a xestionar adecuadamente estas axudas.

A proba disto é o feito de que moitas veciñas e veciños teñen que recorrer ás distintas organizacións solidarias que hai no concello para poder cubrir as súas necesidades básicas. De feito, o propio concello colabora nalgunhas ocasións na recollida de alimentos para as persoas necesitadas.

Esquerda Unida pregúntase que lóxica ten que o Concello participe en recollidas solidarias de alimentos cando pola sua parte non chegan a empregar nin a metade do orzamentado para esa cuestión. Lembremos que, de acordo coas contas presentadas, en todo o ano 2021 o Concello soamente gastou 6.000 euros no Centro de Reparto de Alimentos cando podían ter gastado 15.000.

Por todo iso, Esquerda Unida considera necesario non soamente aumentar estas partidas, se non que ademais deberíanse modificar as ordenanzas, tanto a das axudas de emerxencia como a o Centro de Reparto de Alimentos, para dar unha maior cobertura á veciñanza en dificultades.

Por outra banda, Esquerda Unida manifesta tamén que non obtivo ningún tipo de resposta por parte do Concello á solicitude de ampliación do prazo de exposición do Orzamento Xeral.

Esta organización solicitou a ampliación logo de que o Concello non subiu á plataforma de transparencia ás liquidacións dos exercicios anteriores ata o 22 de abril aínda que o anuncio da exposición foi publicado no BOPPO o 4 de abril. Ante esta irregularidade agarda que o Concello teña en conta a solicitude de ampliación. De non facelo así estaríamos ante un novo entorpecemento da participación democrática por parte do goberno municipal.