ACiP denuncia “desidia municipal” no control sanitario das fontes públicas de Ponteareas

Acusa que o Concello só analiza 5 fontes públicas das máis de 200 existentes

Ponteareas/ACiP | Os veciños consomen diariamente auga das fontes sen que ninguén lle garanta se son aptas as mesmas. A situación é grave pois na actualidade o Concello de Ponteareas só analiza 5 fontes públicas das máis de 200 existentes no Concello e máis cando dous destas non son APTAS e o Concello dá a calada como sempre.

É sabido por todos que o Concello de Ponteareas e neste caso a Alcaldesa como responsable de saúde non lle interesa a saúde dos seus veciños, as fontes públicas carecen de ningún tipo de control sanitario máis cando é competencia municipal.

Xa foi no ano 2015 cando ACiP presento unha moción advertindo desta situación e a mesma foi aprobada por unanimidade de todo os grupos con 3 puntos importantes.

1º.- Que se realizase un censo das fontes públicas no Concello(a data de hoxe non existe).
2º.- Que se realicen as analíticas necesarias segundo normativa de todas as fontes públicas (a data de hoxe realízanse un analítica e só en 5 fontes e unha vez ao ano).
3º.- Que dita analíticas sexan publicadas na páxina wuep do Concello.

No ano 2019, catro anos despois da aprobación no pleno, o Concello contéstanos nun escrito que non se están realizando ningún tipo de control nas fontes públicas, unha mostra máis do desprezo para cumprir os acordos plenarios e desprezo aos veciños por non garantir algo tan elementas como é a saúde, procedemos a denunciar tal situación ante a Conselleria de Sanidade para que corrixa tal ilegalidade.

Desde a devandita denuncia limítanse a realizar 5 analíticas únicas ao ano en 5 fontes o que demostra a falta de interese en garantir a salobridad das mesmas segundo a Vice-portavoz de ACiP Raque Bautista Alfaya. Solicitada as analíticas deste ano levámonos a sorpresa de que 2 desas 5 fontes non son aptas para o consumo humano que son a fontes do baratillo e o situada lado da Capela dos Remedios no Barrio do Puente, (Fonte dá Fama) estando moi contaminadas, (coa gravidade da existencia de B coliformes, nitratos nun 67.50 mg/ l e a existencia de amonio nunha porcentaxe de 14 UFC.

É dicir, o consumo humano das devanditas augas pode prexudicar gravemente á saúde humana. Ditas fontes carecen de sinalización ningunha da non potabilidade e non aptas, mais as analíticas son do mes de abril co que se debería realizar un seguimento e procura de solucións con limpeza dos nacementos de aúgalas etc.., e ante todo facer público nos medios de dita situación e do grave risco de consumo humano.

O descontrol existente no Concello entre as disputas dos Concelleiros en repartición de Poder e a pasividade da Alcaldesa como responsable desta área provoca estas situacións que pon en perigou gravemente aos veciños ante a desidia do Goberno local. Esta situación obríganos a remitir novamente denuncia ante a Conselleria de Sanidade para que tome as medias necesarias ante a desidia Municipal.

Outros artigos