A Cañiza desenvolverá un novo parque empresarial

Será de 846.000 metros cadrados co apoio da Zona Franca

Vigo | O delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades; e o alcalde da Cañiza, Luís Gómez Piña, asinaron na sede do Consorcio en Vigo o convenio para desenvolver un novo parque empresarial de 846.000 metros cadrados nese municipio.

David Regades explicou que “a demanda de chan empresarial na provincia de Pontevedra levou a Zona Franca a estudar novas localizacións e, tras os informes dos técnicos, concluímos que A Cañiza é un enclave privilexiado, moi preto de Portugal, e equidistante Vigo e Ourense, coa autovía Rías Baixas que o atravesa”.

Subliñou que “o estudo encargado por Zona Franca determina que a actuación é urbanística, técnica e economicamente viable”. Luís Gómez Piña sinalou que “o Concello da Cañiza é consciente da importancia e interese socioeconómico que a implantación dun parque empresarial vai supoñer para o noso territorio.

Un proxecto que non sería posible sen esta ferramenta do Goberno de España que é a Zona Franca, porque supera as posibilidades orzamentarias e de xestión do propio Concello”. O rexedor engadiu que “este é un proxecto aprobado por unanimidade, cos votos favorables de todos os concelleiros, goberno e oposición. Isto demostra que para esta alcaldía a prioridade son os veciños, porque non é un proxecto meu ou dun partido, é un proxecto cañicense”.

Xa en outubro de 2022, Zona Franca e Concello formalizaron un protocolo de colaboración e, como consecuencia de leste, o Concello solicitou a incorporación ao Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia a superficie do novo parque, que se atopa ao pé da autovía e cunha orografía relativamente chaira aínda que, a súa clasificación é, no seu maior parte, urbanizable e rústico de protección forestal.

Así que o Concello da Cañiza debe modificar o PXOM para cambiar a clasificación do chan nese ámbito, de rústico de protección forestal a chan urbanizable, recolléndose a cualificación de uso industrial, co obxectivo de promover a implantación dun novo ámbito de desenvolvemento industrial no termo municipal da Cañiza.

Unha vez modificado o PXOM, as partes comprométense a formalizar un convenio para executar o plan e permitir o desenvolvemento urbanístico deste chan, para que este poida ser comercializado por Zona Franca. No devandito convenio establecerase a seguinte secuencia no:

– Redacción e tramitación ata a súa aprobación definitiva do Proxecto de Urbanización (PU).

– En paralelo á redacción do PU, redactarase o Proxecto de Expropiación (PE) dos bens e dereitos afectados polo desenvolvemento, e incluirá os acordos de exclusión que se establezan con aqueles titulares que queiran manter a súa actividade no ámbito. O importe previsto para a expropiación da totalidade dos bens e dereitos afectados cífrase nun total máximo de 2.600.000 €.

– Tramitación ata a súa aprobación definitiva dos PU e PE. ou Redacción e tramitación ata a aprobación definitiva do Proxecto de Reparcelamento.

– Obras de urbanización, ata un orzamento máximo de execución material de 26.000.000 €. Zona Franca redactará os proxectos de expropiación, urbanización e reparcelamento, asumirá os custos das expropiacións, así como os das obras de urbanización e reparcelamento previstas nos correspondentes proxectos. Finalmente cederá ao Concello, libre de cargas, os viais e servizos previstos no proxecto de urbanización, os parques e xardíns públicos, os aparcamentos públicos e os terreos precisos para a instalación e funcionamento dos restantes servizos públicos necesarios.