Zona Franca emprenderá plan estratéxico para Moaña e O Morrazo

A través dun acordo co Patronato Municipal Beiramar

Moaña | O Consorcio da Zona Franca poñerá en marcha o desenvolvemento dun plan estratéxico para o termo municipal de Moaña, posto en relación coa comarca do Morrazo, que contribuirá a unha mellora da competitividade do devandito contorna.

O delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades, asinou hoxe en Moaña, un acordo con Carlos Juncal Costa, presidente do Patronato Municipal Beiramar para realizar o devandito traballo de análise, que permitirá establecer os mecanismos para a toma de decisións que permitan a mellora da competitividade e impulsar actividades de impacto positivo no crecemento económico, a xeración de emprego e a sustentabilidade a longo prazo.

O acto asistiu tamén a alcaldesa, Leticia Santos; a tenente alcaldesa, Marta Freire; e os membros da corporación municipal, Coral Ríos e Rodrigo Currás.

O Patronato Municipal “Beiramar” é un Organismo Autónomo local de carácter administrativo, constituído polo Concello de Moaña, ao amparo do artigo 85 da Lei 7/85, de dos de abril, con personalidad xurídica propia e patrimonio especial.

O obxecto do protocolo é o establecemento dun marco xeral no que definir a colaboración das institucións asinantes en orde á elaboración dun plan estratéxico que inclúe un exhaustivo diagnóstico territorial, os obxectivos estratéxicos e unha folla de ruta con actuacións específicas, claras e realistas para a mellora da competitividade económica e a calidade de vida da mesma.

“O plan estratéxico que inclúe un exhaustivo diagnóstico territorial, os obxectivos estratéxicos e unha folla de ruta con actuacións específicas”

O traballo comezará cun diagnóstico estratéxico con toda a información e datos obxectivos do municipio e da súa contorna. Non só analizarase a economía, o tecido empresarial e a situación social, demográfica, tecnolóxica ou ambiental, senón tamén a repercusión da crise do COVID-19.

A información sintetizarase nunha matriz DAFO, cun informe final que incluirá cada sector, áreas económicas e o futuro potencial que ten o concello de Moaña e a súa repercusión no desenvolvemento económico na súa área.

O plan terá una duración máxima de 4 anos. No devandito estudo estudaranse outros casos de éxito, modelos similares no que poidan ser inspiradores ou sirvan como exemplo.

De cara á consecución dos obxectivos previstos, tal y como indicou o delegado da Zona Franca, “se constituirá un grupo de traballo paritario que estará integrado por técnicos e profesionais designados para tal efecto, sendo o seu número mínimo de tres representantes por cada parte”.

Pola súa banda, O presidente do Patronato destacou que “a sinatura deste convenio supón a apertura de novas oportunidades para o tecido empresarial do morrazo. E axudará, ademáis, ao Concello a ser más competitivo”.

Tras a firma, o delegado de Zona Franca e o presidente visitaron as instalacións do Patronato. Durante o percorrido, o presidente explicou os servizos que se ofrecen entre os que destacou o de asesoramento a emprendedores. Un servicio dirixido a persoas que están a pensar en crear a súa propia empresa.

David Regades explicou que “A Zona Franca dispón de Viveiros de Empresas situados nos seus diferentes parques empresariais polo que puxo ao dispor do Concello a experiencia e os coñecementos dos que dispón a Zona Franca para o que estimen necesario”.

Outros artigos