“Vou tender pontes, a política do ruído e os muros non conduce a nada”

Yolanda Díaz | Ministra do Traballo e Vicepresidenta Terceira

Resúmen dos aspectos principais da ENTREVISTA de Ignacio Escolar / Daniel Basteiro.

Será vostede a candidata de Unidas Podemos para as próximas eleccións xerais?
Estou centrada nas tarefas de goberno e, especialmente, no Ministerio de Traballo e Economía Social. Entendo que este tema é moi suxestivo, pero agora mesmo estou a traballar polo meu país.

Que condicións teñen que darse no futuro para que vostede sexa a candidata?
Non é unha formulación de condicións senón de prioridades. Este Goberno ten un gran reto: afrontar os problemas estruturais do mercado de traballo por primeira vez en 42 anos de democracia. Paréceme que teño que estar envorcada nisto.

Vai vostede a liderar a Unidas Podemos dentro do Goberno de coalición?
É o que me toca. Vou seguir sendo de maneira central a ministra de Traballo e Economía Social. Fareino sen prexuízo de que haxa interlocucións políticas, co papel complementario de Pablo Iglesias.

Cando soubo vostede que sería vicepresidenta?
Decateime, como case todo o mundo sabe, no tempo de desconto.

Fai menos de tres meses entrevistamos a Pablo Iglesias. E cando lle preguntamos cal será o futuro de Yolanda Díaz na política española asegurou: “O futuro de Yolanda Díaz será esperanzador para a esquerda española”.
A reflexión que el fai agradézolla moito, é moi bonita. Vou deixar a pel polo meu país para transformalo desde unha óptica igualitaria. Creo que o estamos facendo xa. Fronte ao ruído, a parálise e a inacción dalgúns grupos, demostramos que salvamos a empresas, que salvamos a traballadores, que salvamos a autónomos.

“Son galega, non me gusta nada o ruído, mesmo penso que, ás veces, o ruído chega a ser ensordecedor”

Con vostede como vicepresidenta, que cambios imos ver respecto a a etapa anterior? Por exemplo, veremos as discrepancias internas no Goberno menos dirimidas nos medios de comunicación?
Creo que me coñecedes. Son galega, non me gusta nada o ruído, mesmo penso que, ás veces, o ruído chega a ser ensordecedor.

A coalición co PSOE vai durar ou existe o risco de que rompa antes do final da lexislatura?
Non existe ningún risco de ruptura. Se nos consentimos e coidámonos, desde a diferenza, imos ter este goberno durante moito tempo. Vou converter na gran defensora da coalición.

Como é a súa relación coa vicepresidenta Nadia Calviño? Discrepan tanto como parece?
Non, non creo que discrepemos tanto. É coñecido que temos procedencias diferentes, culturas diferentes e lecturas políticas desta crise diferente. É lexítimo e non sucede nada. Aprendo moito das reflexións que fai Nadia e gustaríame que ela aprenda das que eu fago. Somos complementarias.

Entramos en asuntos de materia laboral, do seu Ministerio. Seguro que lembra vostede unha frase sobre a subida do salario mínimo: “Son 30 céntimos ao día”.
Seguen séndoo.

É posible subir o SMI este ano? Ata cando se manterá conxelado?
A previsión que fan os institutos de crecemento de inflación é do 1,3%. Este é un debate moi importante porque supón pechar o círculo respecto de como entendemos a xestión desta crise, moi distinta ao que fixo o Partido Popular. Aos números remítome: a crise anterior acabou con 551.000 afiliados no Réxime de Autónomos menos e esta crise saldámola cun incremento na afiliación no Réxime de Autónomos. Ou 6.268.000 parados naquel ano 2013, 56% do paro xuvenil, e neste momento, demostramos, con datos terribles en termos de paro –non quero poñer ningún bálsamo aos datos–, que salvamos a máis de 550.000 empresas e a 3,6 millóns de traballadores e traballadoras do noso país. Pero a saída da crise agora non pode ser máis desigual. Non podemos permitir que isto pase. Non é unha preocupación do meu país, é unha preocupación, desde logo, da OIT e de todos os meus homólogos europeos.

Iso pasa por subir o salario mínimo.
É que todos os países europeos subiron o salario mínimo, é unha concepción de políticas de rendas que entende que é positivo facelo.

E ata cando debería estar vixente o mecanismo dos ERTE?
Ata que sexa necesario.

“Quero ter un mercado de traballo baseado na estabilidade no emprego. Non me gusta a palabra radical, pero a reforma ten que ser integral”

 

Cando a Comisión Europea di que quere unha reforma integral e ambiciosa, refírese ao mesmo que vostede?
Totalmente. E xa tivemos todos os encontros coa Comisión Europea. Por falar claro: quero cumprir as súas recomendacións e ter un mercado de traballo baseado na estabilidade no emprego. Non me gusta a palabra radical, pero a reforma ten que ser integral. E imos moi á ofensiva. Os profesionais do noso país traballan con 42 modelos de contrato. Por poñer un exemplo: a formación é chave pero asínanse escasamente 8.000 contratos formativos ao mes, segundo os datos desta semana. Iso é unha vergoña.

Cando e como se vai a abordar a derrogación dos aspectos máis lesivos da reforma laboral do PP? É partidaria de lexislar sobre a negociación colectiva se non hai acordo coa CEOE, como lle piden os sindicatos?
O diálogo social é un proceso, é dedicar moito tempo para escoitar e é un deber constitucional. Gustaríame lograr un acordo e demostreino. Ás veces, perdendo gáñase máis.

Como se reducen a dualidade do mercado de traballo e a temporalidade? Basta con reducir o número de modelos de contrato ou hai que fialo a inspeccións?
Todo á vez. Os cambios lexislativos deben operar en dirección adversa ao que fixemos durante 42 anos nos que houbo máis de 50 reformas laborais e sempre na mesma dirección. Hai que reforzar a Inspección. E hai que cambiar a cultura empresarial e sindical do noso país, porque estamos imbuídos nunha cultura baseada na temporalidade. E, por último, cando falamos do plan de recuperación hai que cambiar o modelo produtivo. Non só hai que coidar e consentir á industria española e os seus sectores convencionais senón industrializar o noso país con novos vectores. O cambio ten que ser desde a robótica e a tecnoloxía, sostible e verde, pero tamén para producir cousas.

O paro xuvenil é un problema urxente e, á vez, endémico. Que medidas concretas vai tomar?
Non podemos saír desta crise sen os mozos. Sería o gran fracaso. Non podemos saír desta crise sen o emprego no centro. Que medidas tomaría? A nova redefinición das políticas activas de emprego é clave e supoñerá un cambio completo na forma de facer as cousas. O plan Garantia Xuvenil +, xa negociado con todos, tamén. Veredes propostas de retorno de talento novo e unha aposta firme para cambiar a dinámica.

O Goberno afronta agora mesmo o debate sobre a reforma das pensións. Comparte o plan do ministro Escrivá presentado a Bruxelas, que pasa por endurecer a xubilación anticipada voluntaria?
O ministro está a dialogar cos axentes sociais. Quero ser sincera e falar en nome de Unidas Podemos: non imos compartir un deseño das pensións que teña que ver con recortes. Non esquezamos que o noso país non ten un problema de gasto público en pensións senón un de ingresos públicos en pensións.

Descarta presentarse ás eleccións á presidencia da Xunta como Iglesias á Comunidad de Madrid?
Coma se estivese no estrado [do Congreso], dou por reproducida a cuestión. Estou centrada no Ministerio. O que si teño é a Galicia sempre comigo.

Tomada de www.eldiario.es.

elDiario.es é un medio de comunicación dixital fundado en 2012 por un grupo de xornalistas que non se dá por vencido, a pesar da crise, a pesar das presións do poder, a pesar da falta de credibilidade da prensa. Cremos no xornalismo, a pesar de todo.

Outros artigos