Unha amnistía necesaria e plenamente constitucional.

Os distintos tribunais penais operantes en Catalunya, á vez que a chamada “Audiencia Nacional” e o Tribunal Supremo (TS), coñecen de procedementos en curso por feitos conectados coa convocatoria, celebración e posterior represión do referendo do 1-O en Catalunya, que alcanzan as 4.000 persoas acusadas, condenadas ou investigadas.

Desde o president Puigdemont a ducias de alcaldes que colaboraron no desenvolvemento do plebiscito ou activistas do chamado Tsunami Democràtic, que organizou as protestas cívicas contra a sentenza do TS de 2019 que condenou a Junqueras, Forcadell e outros dirixentes políticos e sociais soberanistas.

E a tantas outras persoas. Esta onda de procesos penais xurdiu de unha onda represiva exercida desde a Fiscalía e determinados tribunais, de maneira que se vulneraron (como o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos acabará por decidir, se non hai antes a amnistía que se propón) normas procesuais e sustantivas esenciais, definindo un Dereito Penal do Inimigo dirixido contra un colectivo concretamente identificable (no sentido no que a sentenza de o Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 31 de xaneiro de 2023 xustifica a posibilidade de que os xuíces doutros estados da UE poidan rexeitar unha euroorden ditada polo tribunal doutro estado membro).

Mesmo se chegou a acusar de delitos como rebelión ou terrorismo a persoas que non exerceron violencia ningunha. Por iso, a esixencia de JxCat e amplos sectores políticos e sociais cataláns dunha amnistía que arquive libremente todos os procesos e extinga todas as penas impostas, borrando todos os seus efectos. Unha amnistía totalmente necesaria, se se quere restaurar a convivencia social e democrática en Catalunya.

Hai xuristas e políticos que, desde o unionismo, negan a constitucionalidade dunha eventual amnistía. Baséanse fundamentalmente: i) en a prohibición dos indultos xerais, do artigo 62 da Constitución, e ii) en a competencia exclusiva dos tribunais para xulgar e executar o xulgado, do seu artigo 117.3. A prohibición constitucional dos indultos xerais non é aplicable á amnistía.

Os indultos son actos administrativos competencia do Goberno do Estado adoptados, si, con ampla discrecionalidad, pero conforme a un procedemento regrado. Os seus efectos non alcanzan os antecedentes delictuosos nin a responsabilidade civil derivada do delicto. Pola contra, a amnistía é un acto lexislativo competencia das Cortes Xerais do Estado que elimina todo efecto do delito, sobresee libremente os procedementos en trámite e evita a incoación doutros novos polos delitos amnistiados.

A amnistía non atopa prohibición algunha en a Constitución e só require dunha lei orgánica que, tamén, debería reformar puntualmente o Código penal para precisar que a amnistía extingue a responsabilidade criminal. Estamos, pois, ante unha medida lexislativa moi necesaria polo seu carácter de restauración da convivencia, e plenamente constitucional Tampouco se pode dicir que unha lei de amnistía vulnere a competencia exclusiva dos tribunais para xulgar e executar o xulgado.

A amnistía opera, como o Código penal, delimitando os feitos de transcendencia penal que poden ser axuizados, pero non interfere nos procesos xudiciais. Por outra banda, tamén os indultos afectan —regulándoa— á competencia de execución do xulgado, en canto non se poderán facer cumprir as penas impostas obxecto do indulto. De feito o Tribunal Constitucional, na súa Sentenza 147/1986, declarou a inconstitucionalidade de a Lei 1/1984 que ampliou a amnistía de 1977, recoñecendo a imprescritibilidade das accións laborais nos casos afectados pola amnistía, pero non porque promover outra amnistía fose inconstitucional (mesmo se analiza a lei obxecto de recurso e chégase á conclusión de que non constitúe unha nova amnistía, o que supón desde logo a hipótese da licitud constitucional dunha nova amnistía), senón precisamente porque dita lei recorrida ampliaba unha amnistía xa promulgada en 1977, coa posibilidade de gravar indefinidamente aos empresarios ante a pendencia de accións xudiciais laborais imprescriptibles.

“Estamos, pois, ante unha medida lexislativa moi necesaria polo seu carácter de restauración da convivencia, e plenamente constitucional”

A profesora de a Universitat Internacional de Catalunya e colaboradora de ElNacional.cat, Montserrat Nebrera, sen negar a constitucionalidade formal da amnistía, manifestou a incompatibilidade da súa promulgación coa idea dun estado liberal e democrático, xa que constituiría un claro recoñecemento de que o Estado non é estruturalmente democrático ou non actuou como tal https://www.elnacional.cat/es/opinion/montserrat-nebrera-amnistia-imposible_566712_102.html.

E ten razón. Se a promulgación dunha lei de amnistía adquire a súa legalidade formal desa non prohibición constitucional, atopa o seu sentido e a súa lexitimidade na anormalidade democrática que supuxo a represión xurídica das condutas que han de ser obxecto da amnistía. Porque esa anormalidade democrática (violencia policial o 1-O, falsas acusacións de terrorismo ou rebelión, atribución ao TS da competencia xudicial de o Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya, cargos irregulares desde o Tribunal de Contas, falta de aplicación polo TS da nova regulación penal que atenúa moi considerablemente a malversación non apropiativa…) sen dúbida existiu. E foi de tal magnitude que require a reparación dos seus efectos mediante unha, certamente inusual, lei de amnistía.

Advogado. Colabora en varios medios galegos.

Deixa unha resposta

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.