Xoán Antón Pérez-Lema

O erro Tellado.

O erro Tellado.

Cadernos de viaxe. O filósofo Ortega y Gasset escrebiu o 15.11.1930 un artigo no xornal madrileño El Sol, no que dixo que o rei Alfonso XIII fixera un erro grandísimo…
Leer