VII Congreso de sostibilidade social e económica do sector pesqueiro