área de rehabilitación integral do conxunto histórico