Somos Ribadumia acusa ao alcalde David Castro da perda de fondos ReacPon e Ágora

Forzan a un pleno extraordinario para que o rexedor dea explicacións
O CPI Xulia Becerra Malvar de Ribadumia, obxecto de obras por parte do alcalde David Castro.

Ribadumia/Somos Ribadumia | Unha vez máis, e van tres, as forzas da oposición da Corporación do Concello de Ribadumia vémonos na obriga de forzar un pleno extraordinario, neste caso para lograr que David Castro dea explicacións sobre a controvertida actuación que pretende realizar en Barrantes, e para intentar pola vía do acordo plenario dar un xiro a deriva política do goberno local.

Ao longo do pasado ano 2021 o goberno local tomou a iniciativa de desenvolver unha importante actuación urbanística na contorna do CPI Xulia Becerra Malvar, o campo de fútbol de A Bouza e a rúa Condesa.

Para levar a cabo esa intervención o goberno fixo redactar un proxecto que presentou posteriormente a dúas liñas da Deputación de Pontevedra, os plans Ágora e ReacPon, ademais realizando modificacións técnicas e orzamentarias para que a actuación sobre o papel parecera distinta.

De todo o proceso, así como dos resultados da presentación do proxecto ante a administración provincial, o goberno local gardou absoluto silencio, evitou aportar documentación e explicacións cando se lle requiriu dende a oposición e cando non fixo declaracións que non se correspondían coa realidade do que estaba acontecendo.

Esta maneira de actuar, secuestrando documentación, mentindo e falseando a realidade non se corresponde co que a cidadanía agarda dun goberno local que se pretenda transparente na súa xestión e respectuoso cos mecanismos democráticos establecidos.

Os feitos, ademais, son da máxima gravidade, dende o plantexamento da actuación, abandonando o proxecto orixinal comprometido coa veciñanza de Barrantes polo propio David Castro e tratando de impoñerllo ao Umia e á comunidade educativa e ao mesmo tempo de ocultarllo a oposición e á opinión pública, a como se desenvolveu o proceso nestes meses, cunha xestión lamentable, ata as consecuencias: a perda de 529.000 € en investimentos por xestionar de xeito nefasto o proceso de solicitude das liñas de axudas, e por non resolver problemas facilmente resolubles.

Fai uns días a oposición fixo pública a perda das liñas de axuda e os motivos e solicitou explicacións públicas do goberno local, pero o alcalde, unha vez mais, so aportou evasivas.

O resultado é que un ano despois de que o goberno local iniciara o camiño para levar a cabo a actuación referida, nin os colectivos afectados, nin a oposición, nin a veciñanza no seu conxunto sabemos que vai pasar con esa actuación.

E é por estes motivos que consideramos que as explicacións deben darse agora, non cando o alcalde encontre un oco ou nun pleno dentro de varios meses – o próximo ordinario non será ata marzo – , polo que ante a desidia de David Castro e o seu tacticismo político baseado en “deixar pasar”, vémonos na obriga de actuar forzando este pleno.

Por outra banda, a realidade destes feitos e o xeito como aconteceron, que serán corroborados polo informe e a documentación que solicitamos á secretaría municipal de cara ao pleno, condensa os continuados atrancos aos que o goberno local somete á oposición e por extensión á veciñanza ribadumiense, ocultando información, mentindo nos plenos e nas intervencións públicas, bloqueando o acceso á documentación municipal e en xeral mantendo uns funcionamentos que pouco teñen de democráticos e de transparentes.

As forzas políticas que conformamos a oposición, pero que non por iso temos menos lexitimidade á hora de participar na vida e nas decisións políticas municipais, consideramos que estes comportamentos, máis aló da crítica política, son ademais innecesarios nun goberno cunha folgada maioría, e non benefician á imaxe pública do noso concello, nin ante a cidadanía en xeral, nin ante o resto de institucións públicas.

A perda da calidade democrática no noso concello é algo preocupante dende fai meses, polo que consideramos urxente que o goberno faga propósito de emenda e corrixa erros pasados, e que toda a corporación, goberno e oposición, redirixamos o funcionamento político cara a normalidade democrática que a veciñanza nos reclama.

Por ese motivo, para o pleno, ademais doutros puntos referidos ao xa exposto, propoñemos o seguinte acordo, que trasladamos de maneira literal:

O Pleno da Corporación Municipal de Ribadumia insta ao goberno local do Concello de Ribadumia a:

  • mellorar os mecanismos democráticos, comunicativos e participativos coa oposición, cos colectivos locais e en xeral coa cidadanía
  • trasladar calquera proxecto que o goberno queira levar a cabo, ou calquera posibilidade de desenvolver proxectos de importancia para o conxunto da cidadanía, á correspondente comisión informativa, á xunta de voceiros ou, de darse o caso, á correspondente mesa de traballo.
  • favorecer a través dos mecanismos democráticos establecidos a participación de todos os concelleiros e concelleiras da corporación municipal no desenvolvemento dos proxectos de importancia para o conxunto da cidadanía, establecendo espazos e tempos de consulta dos mesmos, someténdoos á valoración do pleno antes de levalos a cabo ou dispoñer partidas orzamentarias e en xeral actuando atendendo ao respecto debido a todas as forzas e persoas electas para representar politicamente ao noso Concello.