Reconstrución do mosteiro de Bon Xesús de Trandeiras

Cun investimento de 670.000 euros  

Ourense | José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e Elvira Lamba, alcaldesa de Xinzo de Limia anunciaron hoxe  nunha visita a o  mosteiro de Bon Xesús de Trandeiras o inicio da primeira fase das obras de consolidación das infraestruturas hidráulicas e a reconstrución deste elemento patrimonial situado na Limia e que data do século XVI.

Proxecto O mosteiro de Bon Xesús é orixinario nas súas partes máis antigas do ano 1523, está incluído no Plan Básico Autonómico e no plan urbanístico municipal con nivel de protección integral.

No conxunto de construcións que forman o mosteiro destaca o sistema de abastecemento de auga, formado por varias fontes e captacións, conducións e depósitos que garantirían a dispoñibilidade do recurso para as actividades monásticas.   Gran parte destas obras son visibles nos terreos que rodean ao mosteiro, e poden intuírse con relativa facilidade as liñas mestras da súa organización e funcionamento. Con todo, o descoido, descoñecemento do existente e paso do tempo deterioraron moito estas infraestruturas que, xunto cos edificios do mosteiro, corren grave risco de ruína e desaparición definitiva.

Para paliar esta situación, executaranse actuacións que consisten na recuperación e consolidación da infraestrutura hidráulica deste conxunto monástico, así como do muro existente e pavimentos da contorna do mosteiro que se atopan en mal estado de conservación.

Para iso, limparase a área de intervención retirando os elementos construtivos caídos dos muros para o seu posterior recolocación. A continuación, limparanse todos os elementos pétreos do edificio, consolidando as construcións para frear a súa deterioración e facer posible a visita do público.

Nesta fase, repoñeranse as pezas de sillería que se localicen entre os entullos e se arriostrarán os muros das celas. Ademais, instalarase unha cuberta temporal na torre e limparanse e rejuntarán todos os pavimentos.   Nas infraestruturas hidráulicas do resto do conxunto de actuará cun criterio semellante, limpando, consolidando e completando coas pezas que estean movidas ou falten, nos preto de 500 metros de canalizacións.

Por último, instalaranse portas nos accesos e se balizará e sinalizará un percorrido explicativo polo conxunto, facendo posible unha visita didáctica do mosteiro e as súas infraestruturas hidráulicas.   “En definitiva, rescatarase do esquecemento e poñerase en valor unha infraestrutura que data do século XVI, para iso consolidaranse as infraestruturas hidráulicas existentes que están moi deterioradas e reconstruirase parte da riqueza arquitectónica do mosteiro que ocupa uns 2000 m2, dotándoo das garantías necesarias para ser visitable” explicou o presidente

“Nesa primeira fase incluiranse tamén paneis explicativos e sinalización de roteiros que valorizarán este elemento patrimonial e cultural esquecido no tempo” concluíu Quiroga.