PP Tomiño reclama melloras nos accesos da rúa Uruguai

Tras protestas de varios veciños

Tomiño/PPdeG | Por unha banda, a falta de accesibilidade dun veciño con mobilidade reducida á súa casa. A vivenda atópase nunha zona residencial de Tomiño.

O propietario, tras realizar varias melloras na súa casa a fin de garantir que sexa accesible para persoas con mobilidade reducida, atópase agora fronte a un obstáculo máis difícil de superar: o acceso a través da vía pública. O tramo de beirarrúa que habilitaran fronte á vivenda atópase frecuentemente taponado por vehículos.

Os seus donos ignoran o bloqueo producido debido á falta de sinalización, xa que os bolardos que foran instalados desapareceron. O veciño coméntanos que tivo que pedirlle a familiares que colocasen dous bloques de formigón para tratar de solventar o problema de forma provisional, sen moito éxito.

A maiores, debido ao mal estado do pavimento a zona se encharca, cos prexuízos que supón atravesala coa cadeira de rodas. Afirma que xa non é só é unha cuestión de comodidade senón tamén de seguridade.

Solicita que se tomen medidas urxentes para mellorar o acceso á súa casa, como a instalación de señalética ou bolardos que impidan o estacionamento no tramo de beirarrúa e a reparación do pavimento. Tamén insta a que se tomen medidas máis amplas para mellorar a accesibilidade en toda a zona residencial. Desexa que se estes cambios resolvan a situación e melloren a calidade de vida das persoas con discapacidades que viven na nosa comunidade.

Desde o Partido Popular de Tomiño subliñamos a importancia de traballar xuntos para mellorar a accesibilidade e a inclusión das persoas con mobilidade reducida nas nosas veciñanzas. Debemos tomar medidas para eliminar as barreiras que lles impiden participar plenamente na sociedade e ofrecer a nosa axuda e apoio sempre que sexa posible. Só así poderemos construír unha comunidade máis xusta e inclusiva para todos.

Doutra banda, os propietarios da Cervexaría Olalá tamén nos trasladan a imposibilidade de obter unha licenza para a terraza do seu bar. Xa transcorreron varios meses desde que tramitaron a solicitude necesaria para operar a terraza, pero ata o momento non tiveron éxito.

Asegúrannos que seguiron todos os procedementos e requisitos necesarios para a súa obtención, con todo, non recibiron información sobre o proceso de revisión e aprobación do trámite. Xa tentaron en varias ocasións poñerse en contacto coas autoridades encargadas da xestión destas licenzas, pero as respostas obtidas foron ambiguas. Isto está a causar un atraso significativo na apertura dun elemento imprescindible para o seu negocio e estalles xerando perdas económicas considerables. Solicitan unha resposta clara e concisa sobre o estado da súa solicitude da licenza, e unha explicación de por que se está bloqueando a súa aprobación. Espera que se tomen medidas para acelerar este proceso e poder operar o seu negocio con normalidade e acorde á lei.