O Secretario de Estado de Economía de Portugal deixa aberta a posibilidade dunha solución rápida as peaxes

O Eixo Atlántico convocará a todos os lideres políticos e económicos de Galicia e o Norte de Portugal a un debate do que saian propostas para afrontar a situación actual da eurorrexión

Viana do Castelo | O Secretario de Estado Adxunto  de Economía de Portugal, Dr. Antonio Almeida Henriques, deixou aberta a vía para a solución do problema das peaxes nun breve espazo de tempo. No encontro que mantivo cos alcaldes do Eixo Atlántico, reunidos en Asemblea Xeral, esta mañá, na cidade de Viana do Castelo, Antonio Henriques avanzou o paquete de medidas que o goberno portugués está preparando para solucionar o problema das peaxes Explicou algunhas das medidas que entraron en vigor a pasada semana, como o sistema de bonificacións para os transportistas e informou de que estaban moi avanzados os traballos para que no próximo Cume Ibérica apróbese a interoperatividaddos dispositivos, tal como o Eixo Atlántico vén pedindo desde fai meses.
O Secretario de Estado portugués foi informado polos alcaldes de que o sistema de ticket por Internet para viaxes esporádicos e os postes, tamén por Internet, colocados nalgúns puntos da fronteira, non só non dan resposta ao problema, senón que a maior parte das veces non funcionaban.
Así mesmo, foi informado do proposta de xerar áreas funcionaisde fronteira libres de ppeaxepara traxectos pendulares nunhas distancias limitadas que solucionasen problemas como o do eurociudadCChaves-Verín.
O Eixo Atlántico comprometeuse a presentarlle no prazo de tres meses un informe comparativo do diñeiro que esta deixando de percibir Portugal polos impostos sobre a actividade económica e o que pretende recibir polos peaxes
O Secretario de Estado comprometeuse a transmitir ao Secretario de Estado de Transportes e o Ministro de Economía portugueses, estas posicións e a buscar rapidamente unha solución que puidese estar en marcha para as vacacións de Semana Santa, incluíndo a posibilidade dunha experiencia piloto para testar as propostas que se lle fixeron desde o Eixo Atlántico. Igualmente, deixou aberto unha canle de comunicación permanente para traballar conxuntamente no ámbito da promoción económica en base a sectores sensibles para o crecemento económico como a innovación e as industrias creativas.
Noutra orde de cousas, a Asemblea Xeral fixo unha declaración pública de homenaxe a Manuel Fraga Iribarne, Medalla de Ouro do Eixo Atlántico, polo seu traballo na construción da eurorrexión.
Entre os acordos tomados, de maior relevancia, aprobouse por unanimidadeee, as instancias do alcalde de Santiago de Compostela, a creación dunha comisión que presente un paquete de medidas que discutir cos dous gobernos, para impulsar a intermodalidentre as principais infraestruturasde transportes da eurorrexión: trens, portos e aeroportos, por tratarse, non só dun mandato da Comisión Europea, senón dun elemento estratéxico, clave para a competitividade económica.
Igualmente, informouse de que no prazo de tres meses estará dispoñible unha avaliación actualizada do desenvolvemento do mapa de infraestruturas que será debatido nunha reunión de carácter extraordinario á que se convocará a representantes da Xunta de Galicia, os gobernos de España e Portugal, así como a lideres sociais, económicos e académicos da eurorrexión para debater as situacións da mesma e propoñer medidas conxuntas que contribúan ao seu relanzamento económico. Dita reunión celebrarase, previsiblemente, no ultimo trimestre do ano.
Igualmente, propoñerase ao Cume Ibérica a creación dun grupo de traballo permanente que facilite o desenvolvemento económico das zonas transfronterizas e resolva os principais problemas que o obstaculizan: transportes, comunicacións, sanidade educación etc. Por ultimo, aprobouse o informe de xestión e o programa e orzamento para este ano da entidade que alcanza os 4,3 millóns de euros.