O Covelo mellora a rede de abastecemento de auga potable

Recibiu 12.016€ da Deputación de Pontevedra

O Covelo | O Concello de Covelo informa que, no marco do Plan de emerxencia pola seca-2022 da Deputación de Pontevedra, recibíu un total de 12.016,42€ para distintas actuacións que contribúen a garantir o abastecemento de auga potable domiciliaria.

En concreto, o Concello de Covelo obtivo o apoio desta administración para os proxectos xa executados de “eliminación de fugas nas redes de abastecemento de auga potable” para o que lle concederon 5.280,83 euros.

Tamén recibe 4.524,66 euros para novas captacións e 2.210,93€ para conexións puntuais a outras redes por emerxencia.

O alcalde, Pablo Castillo, explica que é indispensable realizar a diario unha boa xestión, manter as contas saneadas para estar en disposición de aportar a porcentaxe correspondente e presentar proxectos axeitados ás diferentes liñas de axuda e financiamento para obter todo o apoio posible e así mellorar os servizos públicos ofrecidos no concello.