O Concello consegue que o Plan Director de Rede Natura 2000 contemple todo o núcleo de Orbenlle como área de uso xeral

As xestións realizadas pola Administración local ante a Xunta deron os seus primeiros resultados frutíferos, respondendo a unha vella demanda dos veciños
O Porriño |  As xestións realizadas polo Concello do Porriño ante a Dirección de Conservación dá Natureza da Consellería de Medio Ambiente deron o seu froito. O concelleiro de Urbanismo Marcelino Coto informa de que o proxecto de Decreto do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, presentado pola Xunta de Galicia e en actual proceso de información pública, contempla todo o núcleo da poboación de Orbenlle (Budiño) como área de uso xeral, como así se remitía na proposta presentada pola Administración local ao Executivo autonómico. “Aberto o proceso de participación pública, desde o Concello presentamos a proposta de que Orbenlle deixase de figurar no sistema de zonificación como área de máxima protección para ser considerada como área de uso xeral”, explica Coto. “Corroborado nos últimos días que a nosa proposta foi recollida no Plan Director sentímonos satisfeitos de dar resposta a unha vella demanda dos veciños da zona, totalmente paralizada nos últimos anos”, sostén o concelleiro.
O Plan Director define, entre outras cuestións, os usos autorizables, permitidos e prohibidos en espazos como este considerado Lugar de Interese Comunitario (LIC), supondo un instrumento de planificación, ordenación e xestión destas zonas.
Coto recorda que actualmente a Rede Natura 2000 de Galicia está experimentando dous procesos de reflexión relacionados entre se pero independentes. Por unha banda está en marcha o Plan Director e, por outra, o proceso de ampliación da Rede Natura, “ante o cal xa presentamos por Rexistro na Xunta unha proposta de modificación consistente na redución do límite de Rede Natura 2000 nas Gándaras para a consolidación e ampliación do núcleo rural tradicional do barrio de Orbenlle e que este quede fóra da Rede Natura”. Unha proposta que foi remitida á Xunta de Galicia e que unha vez aprobada remitirase a Bruxelas, onde teñen a potestade de confirmar devandita actuación, pero que mentres tanto, pois o procedemento a seguir demorarase no tempo, actuarase conforme á redacción deste Plan Director, que será de aplicación sobre a Rede Natura actual e cando se aprobe a ampliación esta será incorporada ás súas directrices.