Mos completará a humanización nas parroquias de Cela e Sanguiñeda

Cunha actuación de preto de 240.000 euros

Mos | A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, presentou hoxe un gran proxecto de humanización na parroquia de Cela, que dá continuidade ao seu Plan Mos Humanizado que leva transformando o municipio e os diferentes espazos das 10 parroquias no Mos das persoas, nun municipio máis amable, cómodo e seguro para a convivencia entre a veciñanza, e con itinerarios peonís, cicloturistas e de tránsito de vehículos máis seguros e eficientes.

Neste caso trátase dunha nova fase da Humanización de Cela, que completa as anteriores, e leva por título “Mellora da seguridade vial no Camiño de San Cosme e Camiño da Quinta”.
O Concello de Mos xa conta coa redacción do proxecto finalizada. Documento que foi financiado con fondos propios municipais e que ten por obxecto a definición, cálculo e valoración das obras necesarias para aumentar a plataforma viaria e mellorar as condicións de circulación de vehículos e persoas na contorna do núcleo rural.

No núcleo rural de San Cosme, na Parroquia de Cela, a infraestrutura viaria obxecto do Proxecto, parte do límite municipal con Vigo, na Residencia Virxe de Guadalupe (PK 0+000) e finaliza no cruzamento co Camiño de Pardellas, á entrada do Colexio Ou Castro Internacional (PK 0+678).

O Camiño de San Cosme presenta as seguintes características: É un vial asfaltado con ancho variable, con algúns tramos moi estreitos, que impiden o cruzamento de dous vehículos lixeiros. O seu trazado está moi condicionado ao terreo existente (infraestrutura viaria a media ladeira), ás vivendas unifamiliares do núcleo rural de San Cosme e ao Colexio Internacional.

Existen edificacións en ambas as marxes e a diferentes alturas. Aínda que o tráfico de vehículos pesados é baixo, este vial dá servizo aos autobuses do colexio O Castro, así como ás vivendas unifamiliares da zona, polo que se multiplica o tráfico en horas punta. O pavimento existente require unha rehabilitación superficial na maior parte do tramo.

Como actuacións previas de obra realizaranse as seguintes actividades: Roza e limpeza dos bordos do vial, en terreo con árbores ou sen eles Desmonte de postes de servizos afectados pola traza. Fresado do pavimento viario, cunha superficie de fresado de 2.996 m2. Demolición de soleira ou pavimento de formigón ou empedrado. Demolición de obras de drenaxe lonxitudinal (cunetas e pasacunetas)

Para a execución de firmes e pavimentos adoptáronse tres tipos de solucións, de acordo ás zonas de actuación: Zonas con ampliación da sección. Zonas con rehabilitación superficial. Zona en curva pronunciada, con acabado superficial diferenciado. E redutores físicos de velocidade

Para completar a obra acometerase a sinalización, balizamento e defensas. A sinalización será tanto horizontal como vertical para garantir a seguridade, demais de reductores físicos de velocidade, dacordo coa normativa vixente. O orzamento base de licitación das obras ascende a 234.040,78 euros.

1,2 millóns € para humanización en Sanguiñeda
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, vén de anunciar que o Concello encargou a redacción do proxecto, que xa se atopa rematado e foi financiado con fondos propios municipais, para mellorar a seguridade e a accesibilidade na rúa Alcalde Segundo Pampillón, un proxecto de humanización no tramo urbano de Sanguiñeda, que transformará a parroquia; e que suma un paso máis do Plan Mos Humanizado, co que Arévalo leva transformando as 10 parroquias da localidade durante as dúas últimas lexislaturas.

Este proxecto ten por obxecto a definición, cálculo e valoración das obras necesarias para favorecer a seguridade viaria, a mobilidade peonil e a accesibilidade nunha das vías principais do núcleo urbano de Sanguiñeda. Con esta actuación favorécese unha mobilidade alternativa (máis desprazamentos a pé ou en bicicleta), créanse espazos seguros (beirarrúas amplas e redución de velocidade), foméntase a mobilidade inclusiva (itinerarios accesibles) e en definitiva, recupérase o concepto de rúa como espazo amable, de calidade e para as persoas, con solucións ambientais sostibles (redución da contaminación)

No núcleo urbano de Sanguiñeda, a rúa Alcalde Segundo Pampillón discorre de sur a norte, desde a Avenida de Sanguiñeda (N-120) cara ao paso inferior da Autovía A-55, nun tramo de 635 metros de lonxitude. O vial presenta as seguintes características: Dá servizo a vivendas unifamiliares (moi concentradas no tramo sur, próximo á Avenida de Sanguiñeda) e ás parcelas industriais do norte e tamén serve de roteiro de acceso aos estudantes do CEIP Mestre Valverde Mayo.

É un vial asfaltado con ancho variable, con algúns tramos moi estreitos, que dificultan o cruzamento de dous vehículos. Carece de beirarrúas en todo o tramo e de espazos ordenados para o aparcamento, polo que os vehículos concéntranse nas marxes, dificultando a mobilidade.

Por todo iso, ou Concello de Mos propón realizar un deseño viario que teña en conta criterios de humanización e seguridade viaria, así como a mellora da mobilidade e accesibilidade, con calidades adecuadas á contorna urbana na que se atopa. Todo iso implementouse coas seguintes medidas: Requiriuse a ampliación dá sección viaria. A nova rúa dispoñerá de beirarrúas anchas e espazos para aparcamentos nos lugares nos que é posible.

Dispoñerase de mobiliario urbano e xardinería adecuados á contorna urbana de Sanguiñeda. Rehabilitarase o pavimento de aglomerado asfáltico. Prevese a reposición ou redeseño da drenaxe. E inclúese a renovación da rede de Iluminación, Telecomunicacións e de BT, así como a rega de novas zonas verdes ou plantacións.

En resumo, a actuación consiste principalmente en reordenar a infraestrutura viaria entre a Avenida de Sanguiñeda e o paso inferior da Autovía A-55, nun tramo de 635 m, cunha nova senda peonil de 2.80 m (marxe esquerdo) e 2.00 m (marxe dereito), bandas de baldosas de pedra en zona de beirarrúas, aparcadoiros e vados para a entrada de vehículos, plataforma elevada para tráfico mixto (vehículos e peóns), pavimento para preseñalizar cruce de calzada, rede de pluviais, renovación da rede de alumeado público, execución de mobiliario urbano, xardinería e rego. E por último sinalización.

O Orzamento Base de Licitación destas obras ascende a 1.218.194,88 euros.