Marrocos viola os dereitos humanos e a Unión Europea agradéceo.

O 18 de xaneiro deste ano debateuse no Pleno do Parlamento Europeo a situación dos dereitos humanos en Marrocos. Nesa ocasión, a Comisaria de Transportes, Adina Vălean, pronunciou un discurso en nome do Alto Representante/Vicepresidente Josep Borrell sobre este tema.

No devandito discurso afirmou que “o respecto dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais sustenta a asociación sólida e estratéxica que a Unión Europea ha construído con Marrocos ao longo do tempo, e que nos comprometemos a seguir desenvolvendo.”
Parece que queda moito por desenvolver e sobre todo por facer nese sentido. Empezando polo feito de que Marrocos ocupa ilegalmente un territorio que non é o seu, o Sahara Occidental, onde se producen as máis atroces violacións dos dereitos humanos. Pero podemos seguir coa lista de violacións de dereitos humanos, como o masacre de inmigrantes subsaharianos de Melilla, a detención arbitraria e tortura de xornalistas e activistas de dereitos humanos, violacións contra mulleres, menores e presos, en fin, unha lista interminable de violacións que foron verificadas e certificadas polos distintos mecanismos de dereitos humanos da ONU e que non son mencionadas no bonito discurso nin son obxecto de “traballo e compromiso” por parte da UE.

Pola contra, a UE e os seus representantes están profundamente inmersos no escándalo Marocccogate.

“A UE e os seus representantes están profundamente inmersos no escándalo Maroccogate”

Con relación á gran violación de Marrocos, a ocupación ilegal do Sahara Occidental, os ataques con drons a civís e o mantemento do muro de separación militar máis longo do mundo, a UE non só non se inmuta, senón que contribúe activamente ao financiamento destes crimes destinando sumas astronómicas ao “desenvolvemento” e no marco de acordos pesqueiros, agrícolas e comerciais.

A pesar de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ha ditaminado que a inclusión do Sahara Occidental e dos seus produtos e recursos naturais nos acordos UE-Marrocos é ilegal, a UE, en lugar de cumprir a sentenza do seu propio tribunal, impúgnaa e recorre.

O representante da UE en nome de Borrell continúa dicindo que: “A Unión Europea e Marrocos estableceron un diálogo aberto digno de confianza. Os dereitos humanos figuran regularmente na orde do día das nosas discusións e non nos avergoñamos de expresar as nosas preocupacións aos nosos socios marroquís.

En particular, a liberdade de expresión, a liberdade de prensa e a protección dos xornalistas e dos defensores dos dereitos humanos son ámbitos nos que expresamos a nosa preocupación aos nosos socios marroquís cando procede”.

“Cando procede” … hai algunha actuación na que non sexa apropiado falar de dereitos humanos? Máis aínda cando se acaba de dicir que o respecto dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais é a base da asociación forte e estratéxica da Unión Europea con Marrocos?

Aconséllase ao Alto Representante, Josep Borrell, que, cando e se procede por suposto, aborde as catro sentencias do Comité contra a Tortura da ONU relativas aos presos saharauís do grupo de Gdeim Izik, Sr. Abbahah, Sr. Bani, Sr. Bourial e Sr. Laaroussi, que Marrocos négase a respectar. Estas decisións son claras sobre a detención arbitraria destes presos políticos desde 2010 e as continuas torturas que sufriron desde o día da súa detención.

É oportuno falar desta cuestión e do feito de que Marrocos ratificou a Convención contra a Tortura, o protocolo facultativo contra a tortura e estableceu o CNDH (Consello Nacional de Dereitos Humanos) como mecanismo nacional de prevención contra a tortura, para ter acceso a máis fondos da Unión Europea, debido ao seu “compromiso” cos dereitos humanos? É oportuno preguntarse por que non respecta estas decisións e por que estes homes seguen sendo vítimas de tortura e neglixencia médica intencional?

No discurso tamén se pode oír que “A asociación UE-Marrocos baséase en valores. Concedemos gran importancia á protección dos dereitos fundamentais, aos defensores dos dereitos humanos, dereitos fundamentais como a liberdade de prensa e a liberdade de expresión, e colaboramos con Marrocos nestas cuestións.”

“Que son, señor Borrell, os dereitos fundamentais para a UE?”

Que son, señor Borrell, os dereitos fundamentais para a UE? Son algo flexible que se pode adaptar a vontade? Pode, por exemplo, ignorar o que lle ocorreu á activista saharauí Sultana Khaya? Aquí tamén temos o documento dos mecanismos da ONU que demostra a clara violación dos dereitos humanos por parte de Marrocos, que mantivo a esta muller e á súa familia en detención arbitraria dentro da súa casa, golpeou, violou e torturó non só a Sultana senón tamén á súa irmá, expoñendo á súa nai e aos seus dous fillos pequenos, un deles un bebé, ao terror e a violencia.

Di no discurso que “O traballo das organizacións non gobernamentais (ONG) nacionais e internacionais segue sendo, por tanto, de vital importancia para avaliar a situación sobre o terreo nestas zonas. E a Unión Europea toma boa nota do feito de que algunhas ONG seguen informando de que é necesario facer máis para crear unha contorna propicia ao pleno exercicio da liberdade de expresión. Tamén prestamos especial atención á necesidade de garantir o pleno respecto do debido proceso garantido a todos.”

Pois Sr. Borrell, por se non se deu conta, non hai ONG sobre o terreo e os observadores internacionais son expulsados dos territorios ocupados ou nin sequera chegan a entrar.

A UE creou, en virtude do Acordo de Asociación UE-Marrocos, un Subcomité para a Democracia e os Dereitos Humanos, que se reúne periodicamente. Por desgraza, parece totalmente inútil.

E así é como se gastan os impostos dos traballadores europeos, con comités, subcomités e moita propaganda pero sen o máis mínimo respecto polos Dereitos Humanos e durmindo na mesma cama que o agresor.

Nado no ano 1974, un ano antes da entrega do Sahara por parte de España a Marrocos. Activista polos dereitos do Pobo Saharaui, é membro de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Fundador e administrador da web www.porunsaharalibre.org