Lugo Cidade Verde define a estratexia de municipio dos próximos anos

Crearase un Comité Operativo e unha Oficina de Xestión de Proxectos
Lara Méndez expoñendo o proxecto este verán no Senado.

Lugo | Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, lidera o Plan de Acción da Axenda Urbana Española no que se engarzarán todos os programas e proxectos relacionados co deseño e planificación estratéxica do municipio.

A xunta de goberno aprobou a participación da Administración local na convocatoria do Ministerio de Transportes coa que concorre baixo a marca Lugo Cidade Verde como seña de identidade das políticas que desenvolve o executivo de Lara Méndez.

“Se trata, en definitiva, de darlle un enfoque integrador a todas as actuacións que desenvolvemos en prol de atender aos impactos do cambio climático dende os fenómenos urbanos, procurando a ordenación do territorio e o seu uso racional, revitalizando a zona rural e urbana para propiciar a súa integración, pulando pola xestión sostible dos recursos, a economía circular e o fomento da proximidade tanto no eido do consumo como da mobilidade co fin de procurar unha maior cohesión e equidade social ao tempo que favorecemos tamén a innovación dixital – sinalou Lara Méndez. O que denota o papel tan fundamental que exercemos as Institucións locais e o impacto que ten nese obxectivo o noso labor”.

“Un traballo – engadiu – para o que se tiveron en conta os Obxectivos de Densenvolmento Local, así como os indicadores de Urbanismo Ecolóxico, da Rede Española de Desenvolvemento Sostible, a Axenda Europea, Axenda Europea do Eixo Atlántico e a Axenda urbana Española, entre outros”.

A alcaldesa anunciou que o Concello, que concorrerá, ao efecto, a unha achega económica de 200.000 euros, pretende crear unha Oficina de Xestión de Proxectos que se encargará da redacción das propostas técnicas que impulse o Comité Operativo, presidido pola propia rexedora e integrado por funcionarios de carreira da Institución con acreditada experiencia ao respecto.

“Ademais, a nosa vontade é favorecer, durante todo o proceso, a participación cidadá como fixemos xa noutras ocasións, a través das iniciativas Sumando Lugo ou Muramiñe Rehabilita, polo que teremos en conta as achegas que nos trasladen os diferentes axentes sociais alén de incorporar un Consello da Mocidade para propiciar a implicación da xuventude”, avanzou Méndez quen tamén referiu a posta en marcha dun Observatorio Urbano para monitorizar os avances que experimenta a cidade.

“A implementación desta Estratexia resulta clave para lograr a necesaria transición verde, dixital e cohesionada socialmente pero sempre dende a diversidade de ámbitos e a integración”, concluíu Lara Méndez.

Ao tempo, Méndez lembrou que o Concello de Lugo leva traballando dende o ano 2007 con esta premisa, acelerando o seu impulso a partir de 2015 coa execución de numerosas accións nas que o seu eixo central e transversal é a sustentabilidade – como foron os programas Dusi, Life Lugo + Biodinámico, Smart City e mesmo o Lugo Transforma, para a dinamización e recuperación económica trala pandemia – e que agora poderán acadar maior proxección ao abeiro das axudas europeas Next Generation.