A historia repítese na louseira

LUGO | Se o 13 de abril vimos como a empresa Pizarras Veira do Río S.L. (PIVERI) sufría un derrube na concesión 5873 sepultando unha retroescavadora, sen danos no seu persoal ao ser día festivo.
Neste 27 de novembro a historia do derrube repítese, pero neste caso na concesión 5646 (tamén da mesma empresa). Desta vez tampouco sufriron danos os traballadores ao coincidir en día non laborable pero o que si se produciron foron danos nas propiedades privadas lindeiras e na vía pública de titularidade municipal que da aceso aos terreos adicados a uso agrogandeiro. A vía derrubada na que tamén se detectaron novas fendas que favoreceran futuros derrubes quedou inutilizada e deixou sen parte do seu aceso aos terreos lindeiros, e ademais é un grave perigo para os condutores e viandantes que descoñecen a situación ao se atoparen cun desnivel vertical duns 20 metros de caída vertical á saída dunha curva.

Dito derrube foi claramente debido as voaduras con explosivos realizadas durante a semana pasada sen os mínimos controis de seguridade, sen un estudo previo do terreo e por a omisión intencionada dos límites da louseira. Voaduras denunciadas, nesa mesma semana e con anterioridade ao derrube, ante a Guardia Civil por os veciños próximos a louseira que sufriron danos nas súas propiedades e vivendas.

Sumado a isto hai que denunciar o martes pasado un vertido de gasóleo no que se deixou un regueiro ao longo de 530 metros na estrada municipal entre as aldeas de A Beira do Río e Soutoxoane, provocando que co inicio das chuvias o asfalto esvaradío puidera favorecer accidentes por saídas da estrada. Cabe salientar que o gasóleo filtrado ao terreo dista 65 metros do Río Baos, río no que se abastece de auga potable o Concello de Lourenza.
A vertedura foi debida a que o transporte no que se efectúa o transporte do gasóleo incumpre todas as normas en materia de transporte por estrada de mercancías perigosas e o seu almacenamento, debido a que se realiza nunha cisterna de purín “adapta”, cunha capacidade de 2000 litros. Realizándose o transporte sempre con nocturnidade, por sabendas do incumprimento da normativa.

A cisterna de purín aparece reflexada no informe fotográfico da acta-denuncia núm. 2017-101704-00000062 da patrulla do SEPRONA, atopándose estacionada na parcela 546 (polígono 503) propiedade de Pizarras Veira do Río S.L.

En vista da situación a asociación “Afectados polas louseiras” denuncia publicamente que a política da empresa consiste en presionar a veciñanza e ao resto de actividades económicas do Val do Río Baos para o abandono das súas lexítimas propiedades e vivendas e posterior exilio para “non estorbar”, e así a empresa ter un uso exclusivo das vías públicas e en consecuencia apropiarse delas.

Dende a Asociación solicitaranse reunións coas respectivas alcaldesas dos concellos de Mondoñedo e Lourenzá, así como tamén se requirirá unha reunión informativa in situ da Consellería de Economía, Emprego e Industria, onde o enxeñeiro supervisor de sendas concesións e dependente da Consellería informe ante os veciños e veciñas de que medidas se tomarán coa empresa concesionaria debido a que a falta de medidas medioambientas, de saúde pública, e de seguridade laboral e viaria son unha práctica arraigada na empresa e se precisan solucións urxentes ante a previsible situación de danos persoais de maior envergadura.

www.afectadospolaslouseiras.com