Down Galicia reivindica o dereito á educación inclusiva

No marco do Día Internacional da Educación este 24 de xaneiro

Santiago de Compostela | Este 24 de xaneiro celébrase en todo o mundo o Día Internacional da Educación, unha efeméride dedicada a recoñecer o papel fundamental deste proceso na creación de sociedades sostibles e evolucionadas e Down Galicia quere reivindicar novamente a importancia da construción dun modelo educativo inclusivo baseado nos principios de calidade, equidade, flexibilidade e respecto á diversidade.

A evolución das nosas sociedades esíxenos dar un paso cara a adiante na defensa dos dereitos das persoas con discapacidade, para garantir a igualdade de oportunidades para o seu pleno desenvolvemento a través dunha educación inclusiva. Desde hai máis de 20 anos, na Federación Down Galicia cremos que o proceso de transformación educativa é ineludible e que non podemos obviar o camiño cara a unha educación de carácter inclusivo.

A educación inclusiva implica cambios para dar resposta ao modelo social de apoio e atención ás persoas con discapacidade fronte ao modelo rehabilitador. As persoas con discapacidade non son a raíz do problema, senón que o son as diferentes barreiras coas que se atopan e as limitacións da propia sociedade para prestar servizos apropiados e para asegurar adecuadamente que as necesidades das persoas con discapacidade sexan tidas en conta dentro do sistema educativo.

O dereito a unha educación inclusiva
A educación é un dereito humano, unha responsabilidade colectiva e un piar fundamental no desenvolvemento de calquera sociedade. Deste xeito, as sociedades avanzadas deben estar dotadas de institucións capaces de garantir este dereito a toda a poboación, sen excluír a ningún individuo por ningunha causa. É dicir, deben garantir, sen condicións, unha educación inclusiva. A Federación leva anos poñendo de manifesto que o sistema educativo español é discriminatorio coas persoas con síndrome de Down e con outras discapacidades intelectuais e vulnera o establecido nos tratados internacionais.

Por este motivo, Down Galicia quere dar a benvida aos cambios recolleitos na nova lei educativa (LOMLOE), en vigor desde esta mesma semana, e aos avances que supoñen os mesmos cara a un sistema que respecte o principio de educación inclusiva, baseado na igualdade de oportunidades e a non discriminación das persoas por razón da súa discapacidade.

Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, indica que “é un primeiro paso” e destaca “que por fin se paralice a segregación e a exclusión contemplada na Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), xa que supoñía un retroceso irreversible nos avances conseguidos en materia de integración e inclusión escolar”.

O dereito a unha educación inclusiva está avalado pola Convención Internacional da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que no seu artigo 24 recoñece que “os Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos os niveis para as persoas con discapacidade”. Esta Convención foi ratificada en 2008 e aprobada por unanimidade polo Parlamento e é de obrigado cumprimento en España ao ter rango de tratado xurídico internacional de Dereitos Humanos.

A necesidade do compromiso de docentes e profesionais da educación
Desde o Movemento Down pídese ao profesorado e demais profesionais do ámbito da educación que somen esforzos e poñan toda a súa vontade para non apartar nin deixar atrás a ningún alumno ou alumna pola súa discapacidade.

Cada día existe un maior número de centros educativos que non se conforman e que están a implantar sistemas, metodoloxías e enfoques inclusivos na súa docencia, evidenciando que é posible que a escolarización inclusiva do alumnado con discapacidade sexa unha realidade, logrando a participación e a aprendizaxe de todas e todos.

Doutra banda, o Movemento Down é consciente de que este compromiso debe ir en paralelo ao das administracións públicas, pois a inclusión esixe uns recursos necesarios para que os centros educativos poidan prestar os apoios que se necesitan. Na actualidade, devanditos medios son, á vista de todos os axentes educativos, insuficientes e pouco planificados.

Down Galicia Fundada en 1998, a Federación Down Galicia ten entre os seus obxectivos facilitar a inclusión educativa das persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais atendendo a principios como a diversidade, a dignidade, a autodeterminación ou a igualdade.

Outros artigos