Diáspora rusa en España alerta sobre síntomas de ‘rusofobia’

Emitiu Declaración respaldada pola Embaixada da Federación de Rusia

Madrid | A Embaixada da Federación de Rusia ante o Reino de España amosou o seu apoio á Declaración realizada por compatriotas rusos residentes en España publicada na páxina web da Unión de Organizacións de Compatriotas Rusos (SORS) (www.sors-spain.org) e solicita ás autoridades españolas que presten atención ás preocupacións que os cidadáns rusoparlantes expresan no texto deste documento.

DECLARACIÓN da Unión de Organización de Compatriotas Rusos residentes en España:

A poboación rusa e rusoparlante en España, así como en todos os países democráticos de Europa, está moi preocupada polos crecentes episodios de odio, xenofobia e intolerancia cara a toda a poboación relacionada, dunha ou outra maneira, con Rusia.

Estes episodios moi preocupantes creceron nos últimos días de cara a unha poboación que leva arraigada en España, en concreto, moitas décadas. Entre os compatriotas rusos e persoas de fala rusa atópanse músicos, profesores, artistas, médicos e persoal sanitario e líderes de promocións interculturais entre os nosos pobos. Xunto cos españois creamos fortes lazos de respecto mutuo e amizade duradeira. Todo iso, sen contar que a nosa diáspora en España está formada, na súa gran maioría, polas mulleres, nais de nenos españois, merecedoras de trato igualitario e protección que ata o de agora sentiron por parte do Estado Español.

A nosa poboación en España ten un arraigamento moi forte coa poboación española: somos familiares directos de españois que nos acolleron con todo o agarimo na súa terra e, en moitos casos, xa somos españois e españolas con plenos dereitos democráticos, incluído o dereito a voto.

Os nosos fillos, nados na súa gran maioría ou criados aquí, comparten os plenos valores democráticos, respecto a todos por igual e ideas multiculturais que lles foron inculcados desde as institucións educativas españolas.

Por tanto, élles imposible entender o trato vexatorio que están a recibir por sentirse ruso ou falar ruso, que sofren actualmente nos centros educativos e noutros ámbitos por toda a xeografía española, utilizando en contra deles os acontecementos de últimos días, fomentando o odio, a intolerancia e o acoso, valores tan contrarios á sociedade española que destrúen a súa democracia sólida e madura.

A nosa comunidade atopou en España unha segunda patria e por iso, hoxe temos sentimentos atopados. Os rusos sempre demostramos simpatía e bos sentimentos para co pobo español. E recibimos a cambio o mesmo trato amigable, cordial e hospitalario. A proba diso son os 1,3 millóns de turistas rusos que visitaron España en 2019. Segundo unha investigación realizada polo Real Instituto Elcano nos anos 2014-2018 (bit. ly/3 BABAV2) a actitude máis positiva cara a España, entre todos os países do mundo, existe precisamente en Rusia.

“A campaña mediática de rusofobia está a ter un impacto extremadamente negativo na opinión pública en España, o que provoca cambios nas actitudes de moitos españois de cara a nosa poboación pacífica”

A pesar de todo iso, a campaña mediática de rusofobia está a ter un impacto extremadamente negativo na opinión pública en España, o que provoca cambios nas actitudes de moitos españois de cara a nosa poboación pacífica. Na nosa opinión, isto non reflicte a actitude real dos españois cara Rusia en xeral e cara a nós como os seus cidadáns, o que confirman continuas mostras de apoio que nos chegan.

A demonización non só de Rusia senón tamén dos rusos que vivimos no estranxeiro que se está realizando en todos os medios de comunicación, fai moitísimo dano, en primeiro lugar, aos menores, aos nenos españois con raíces rusas, bielorrusas, ucraínas, armenias, lituanos, kazakos e doutros moitos pobos, dos cales tamén falan o idioma ruso e que residen pacificamente en España.

Non podemos permitir que nas sociedades democráticas europeas do século XXI florezan signos de discriminación de cara un colectivo europeo, arraigado, integrado de forma pacífica na sociedade española.

As leis de España castigan duramente os chamados delitos de odio e a quen publicamente inciten ao odio, hostilidade, discriminación ou violencia contra un grupo, unha parte do mesmo ou contra unha persoa determinada por razón da súa pertenza a unha determinada etnia, raza ou nación, a súa orixe nacional, relixión ou crenzas, así como a quen lesione a dignidade mediante accións que entrañen humillación, menosprezo ou descrédito de grupos ou persoas (artigos 510, 511 e 512 do Código penal español).

Doutra banda e de forma contundente queremos subliñar que actualmente todos os españois residentes en Rusia están seguros e non existen declaracións ou accións negativas contra eles por parte do noso pobo. Así o afirmou claramente o pasado 3 de marzo o ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, na súa entrevista á canle de televisión La Sexta (bit. ly/3 MooaAE).

Gostaríanos lanzar un chamamento a todos os políticos, líderes e representantes dos partidos, funcionarios públicos de España, así como aos profesionais de prensa, a que sexan tolerantes nas súas declaracións para evitar crear un perigoso fondo de información negativa ao redor da comunidade de fala rusa, aínda que sexa só para que nas almas dos nosos fillos – metade rusos e metade españois – reine a paz e non o medo e o odio, asegurando así un futuro próspero das relacións entre os nosos pobos.

Союз организаций российских соотечественников Испании и Андорры
Unión de Organizacións de Compatriotas Rusos (SORS) en España
Madrid, 5 de marzo de 2022.

Esta Declaración foi enviada a:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España
La Moncloa
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
El País El Mundo ABC.es La Vanguardia El Periódico La Razón Agencia EFE Europa Press
Policía Nacional
Guardia Civil
Ministerio de Defensa España
Ministerio de Igualdad
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Justicia de España
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Propietario da imaxe: dreamstime.