Denuncian ao Concello de Ponteareas por outorgar licenza de construción sen permiso de Patrimonio

A denuncia foi presentada pola Asociacion de  Veciños "Ponteareas  Saudable"
Na devandita parcela atópase un Hórreo cunha antigüidade de 173 anos.

Ponteareas | Con data 24 de agosto de 2021 o  Concello de Ponteareas outorgou licenza de construción dun Centro de Transformación eléctrica á Compañía Sestelo  que  pretende construír na leira onde se sitúa o centro social, a residencia de  maiores, o centro de día e a planta de Biomasa.

Na devandita parcela e a escasos 10 metros de onde se pretende colocar, atópase un  Horreo cunha antigüidade de 173 anos, e así se acredita, con fotografía onde aparece gravada a data de 1848 O que lle acredita unha catalogación de Ben de Interese Cultural , de acordo coa lei  do DOG nº 92 de 2016/5/16 -da Xunta  de Galicia.

Doutra banda, resulta estraño que o Hórreo non apareza catalogado no recentemente aprobado PXOM do  Concello de Ponteareas, e con todo se o está  un edificio dedicado a centro social catalogado polo  concello de Ponteareas na devandito PXOM.

“Resulta estraño que o Hórreo non apareza catalogado no recentemente aprobado PXOM do  Concello de Ponteareas”

Isto, permitiu ao  Concello, o non ter que pedir permiso a Patrimonio para colocar, ademais do Centro de Transformación e unha Central Térmica de Biomasa, tamén na devandita leira.

Ademais debemos lembrar que nos  devanditos terreos de acordo coas normas en vigor, neste momento, e o mesmo no PXOM aprobado, só está permitido o uso: Administrativo, sociocultural, sanitario, docente,  cemiterio,  relixioso, deportivo asistencial e mercados, co que non se podería poñer unha central térmica nin un centro de transformación aí.

Por todo iso a  Asociacion de  Veciños Ponteareas  Saudable   presentou senllas denuncias #ante a  Policía  Autonomica (que xa virou visita á oficina técnica do  Concello) e a Patrimonio  da Xunta de Galicia, en defensa do Patrimonio Cultural do  Concello.

MIGUEL ANGEL GARCIA CORREA

SECRETARIO