Creado o Portal Mundial de Alfombristas

Por parte de INFIORITALIA a e a Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas

Ponteareas | Con motivo da Festa do Corpus Christi de Ponteareas 2023 ademais das delegacións convidadas, contou presenza do Andrea Melilli, Presidente de INFIORITALIA a maior organización italiana de alfombristas (infioratori) e coa que se asinou o primeiro acordo internacional para a creación do Portal Mundial De Alfombristas. Portale Mondiale Degli Alfombristas

Con esta intención, a Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche INFIORITALIA e a Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas crean o Portal Mundial de Alfombristas, como medio onde poder compartir expresións do patrimonio cultural inmaterial das alfombras que realizamos nos nosos pobos e cidades.

Creando un vínculo entre o pasado e o futuro a través do presente. É pois, un portal da arte efémero cunha cohesión social a escala mundial. Este portal está aberto a todos os alfombristas que representan unha tradición popular dun pobo, cidade ou localidade e cunha antigüidade mínima de 25 anos. E trabállase tamén na creación dun software ou soporte lóxico para facer posible a interacción entre alfombristas a escala Mundial.

O portal debe o seu nome aos Portais do Corpus de Ponteareas que son unha dos acenos representativos da festa do Corpus Christi, onde cada ano reunímonos para preparar o material das nosas alfombras, onde o almacenamos, e sen eles a elaboración das mesmas resultaría moito máis complicada. Son pois un elemento Integrador do Patrimonio Cultural Inmaterial, onde non se valora simplemente como un ben cultural, a título comparativo, pola súa exclusividade ou valor excepcional. Florece nas comunidades e depende daqueles cuxos coñecementos das tradicións, técnicas e costumes transmítense ao resto da comunidade, de xeración en xeración, ou a outras comunidades.

O Patrimonio Inmaterial, das nosas alfombras de flores, serrín, sae etc., atopa a súa razón de ser nos axentes que o desenvolven e manteno (quen prepara, executan e desenvolven as manifestacións xunto con todos os seus elementos materiais), pasivos (persoas que se identifican coa manifestación, vivíndoa, comprendéndoa e apoiándoa) e observadoras, que non se identifican pero que poden chegar a participar da manifestación.

É con esa intención que a Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche INFIORITALIA e a Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas crean o Portal Mundial de Alfombristas.