Cooperación galego-portuguesa para investigar os recursos pesqueiros de Terranova

Durante tres meses a partir deste 5 de xuño

Vigo | O vindeiro domingo 5 de xuño investigadores do Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM- CSIC) e do Instituto Português do Mar e dá Atmosfera ( IPMA) embarcaranse con rumbo ao Gran Banco de Terranova (Div. 3NON) para levar a cabo, durante o próximos tres meses, as campañas de investigación pesqueira denominadas Platuxa, Flemish Cap e Fletán Negro 3 L no buque oceanográfico  Vizconde de Eza, pertencente á Secretaría Xeral de Pesca.

Estas campañas investigan a chamada Área de Regulación da NAFO ( Northwest Atlantic Fisheries Organization), que inclúe parte das augas internacionais adxacentes á Zona Económica Exclusiva de Canadá. A primeira campaña, Platuxa, cuxo responsable será o investigador José Luis do Río, realizarase desde o 5 de xuño ata o 3 de xullo na División 3NON.

Esta campaña, que cumpre este ano o seu vixésimo sétima edición, realízase co obxectivo de obter a información biolóxica necesaria para avaliar o estado dos recursos pesqueiros de interese para a frota española, tales como o bacallau, fletán negro, camarón, gallinetas, limanda, platija, mendo, granaderos e raias, entre outros. Con este fin realizaranse 115 pescas estandarizadas de 30 minutos de duración, identificando todas as especies presentes na captura e rexistrándose os datos de talla, sexo, peso e estado de madurez sexual.

Ademais, recolleranse mostras de gónadas e otolitos para estudos de madurez e crecemento, que son procesadas ao finalizar a campaña e que permiten coñecer datos básicos para utilizar nas avaliacións dos stocks, como son o estado de madurez sexual e a idade dos peixes.

A continuación, desenvolverase Flemish Cap, na División 3 M, desde o 4 de xullo ata o 6 de agosto e o xefe de campaña será Raimundo Blanco. É a trixésimo quinta da serie de campañas de investigación pesqueira no banco de Flemish Cap, iniciada en 1988, e ten por obxectivo coñecer o estado das poboacións das especies obxectivo: a súa abundancia, biomasa e estrutura demográfica e as condicións oceanográficas na zona.

Por último, a campaña Fletán Negro 3 L, cuxa xefa de campaña é Esther Román, rematará esta serie de campañas co regreso do barco a Vigo o 2 de setembro. É a décimo séptima da serie iniciada no 2003 e ten como obxectivo prospectar a División 3 L da área de regulación da NAFO, zona onde a pesqueira de fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides) realiza o maior esforzo e obtén os seus máximos rendementos.

Toda esta información é indispensable para a avaliación dos recursos pesqueiros da zona, especialmente aqueles que están baixo moratoria e para os que non hai información procedente da pesca comercial. Así mesmo, identifícanse e pesan todas as especies de invertebrados bentónicos co fin de dispoñer de información básica para a xestión das pesqueiras baseada no ecosistema.

Por último, en todas as estacións de mostraxe obtense un perfil hidrográfico cunha sonda de profundidade, temperatura e condutividade para coñecer as condicións ambientais das pescas. Na actualidade, estas campañas son a mellor fonte de datos independentes da pesqueira comercial na área prospectada. Os resultados obtidos nelas preséntanse, anualmente, na reunión do Consello Científico de NAFO e deben estar dispoñibles para os científicos canadenses e outras partes contratantes. Esta información utilízase para a análise científica e para asesorar á Comisión de Pesca de NAFO para a toma de decisións.

Outros artigos