Confederación Hidrográfica do Miño-Sil acusa á Xunta de “manipulación informativa”

No relativo ao descenso do volume de varios encoros da Demarcación do Miño-Sil

Ourense | A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) responde as afirmacións falsas da Xunta de Galicia acerca da falta de comunicación previa ao descenso de máis do 80% do volume de varios encoros da Demarcación do Miño-Sil en Galicia.

“Estamos sorprendidos e indignados de que unha Administración, que se presupón seria, manipule acerca da comunicación do baleirado, por baixo do 20%, dos encoros de As Portas e Cenza”

“Estamos sorprendidos e indignados de que unha Administración, que se presupón seria, menta  e manipule acerca da comunicación do baleirado, por baixo do 20%, dos encoros de As Portas e Cenza; esta comunicación, da que varias conselleiras e o propio presidente din que non ter constancia, curiosamente, recibírona por partida dobre, máis concretamente, na Consellería de Medio Ambiente a través do seu Servizo provincial en Ourense e da Consellería de Presidencia a través do 112 de Galicia.” explicou José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

É importante destacar que a comunicación efectuada pola empresa hidroeléctica, foi realizada cumprindo a normativa autonómica,  Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, que obriga a comunicar e, ademais, faculta á Administración autonómica á vixilancia e, no seu caso, á adopción de medidas que garantan a protección e conservación da fauna acuática; “sempre que o volume de auga baleirada sexa maior que o 80% do volume máximo da masa de auga”; leste foi o caso dos encoros ourensáns de Cenza e As Portas.

Co interese de resolver a polémica, remítese a secuencia de comunicación das actuacións de desembalse efectuada pola empresa concesionaria. En relación ao encoro de Cenza, a empresa concesionaria enviou e-mail ao servizo de conservación da natureza da Xunta de Ourense o día 10 de xuño ás 9:51.

A concesionaria remitiu un correo a CHMS advertindo das manobras en Cenza a través do que indicaba a comunicación ao Conservación da Natureza da Xunta achegando, achegando ese e-mail, ás 9:56 do 10 de xuño. Seguindo o protocolo do Organismo, remitiuse a todos os destinatarios internos e externos o correo anterior, entre eles ao 112 da Xunta, ás 10:04 do 10 de xuño.

En canto ao encoro de As Portas, a empresa avisou ao servizo de Conservación da Natureza da Xunta o día 12 de xullo de 2021 ás 14:55, con posterioridade, remitiu correo á CHMS advertindo das manobras en As Portas e indicando a comunicación ao Servizo de Conservación da Natureza da Xunta de Ourense,  achegando copia da mesma, ás 14:59 do 12 de xullo.

Seguindo o protocolo da CHMS remitiuse a todos os destinatarios internos e externos o correo anterior entre eles ao 112 da Xunta, ás 15:07 do 12 de xullo.   “Atendendo á afirmación contundente do presidente, só cabe unha conclusión,  ben o presidente Feijoo engana deliberadamente, ou o seu equipo e colaboradores están a mentirlle a el” incidiu Quiroga.

En base ao anterior, solicítase unha rectificación respecto diso para evitar este cúmulo de noticias falsas e manipulación da realidade, entendemos que co ánimo de desviar a atención do cidadán, ao non querer asumir que a Administración que podería parar o baleirado e evitar problemas nos ecosistemas fluviais sería a  Administración Autonómica en virtude da súa propia lei de pesca e o Regulamento xa aludido. “Desde o Goberno pedimos que, se é real o seu compromiso co medio ambiente, estarían a tempo de intervir e de evitar que as empresas baixen máis o volume de auga embalsada, utilizando a lexislación autonómica que aparentan descoñecer”, matizou o presidente.

“A día de hoxe, (os encoros da Demarcación do Miño-Sil) están ao 45,26% da súa capacidade máxima”

Por outra banda, tendo en conta que desde a Xunta de Galicia incídese na idea de que os encoros da Demarcación do Miño-Sil atópanse baleiros na súa totalidade, cabe destacar que, a día de hoxe, están ao 45,26% da súa capacidade máxima;  esta porcentaxe redúcese moito polo baixo volume dos encoros de As Portas e Belesar, os dous de máis volume da demarcación, aínda que, se esa media efectuásese sen ter en conta estes, a porcentaxe de auga embalsada nos restantes 50 encoros da demarcación, sería de 62,76%.

“Hai encoros tan importantes como San Esteban e Peares que teñen máis auga que o ano pasado por estas datas; devandito todo isto, concluír que desde o Goberno de España consideramos moi grave e triste que se utilice a auga como arma de demagoxia política”,  concluíu Quiroga.

Outros artigos