Concello de Ponteareas perde 56.000€ de subvención por non actualizar o imposto do lixo

Denunciou o Grupo Municipal do PP

Ponteareas/PP | O Grupo Municipal do PP denuncia o deixamento do bipartito que, por non actualizar a ordenanza municipal de Recollida e Tratamento do lixo, acaba de perder unha subvención por importe de 56.000 euros.

En 2018, a Xunta puxo en marcha unha bonificación a través de Sogama, para aplicar un 10% de rebaixa na factura mensual. Esta bonificación na contía do canon unitario, que afecta a todos os veciños, estaba condicionada a que o Concello solicitáseo a Sogama en tempo e forma. Este Concello fixo a solicitude “in extremis” e foi adherido á devandita bonificación.

Con todo, a adhesión tiña como requisito o compromiso por parte do Concello de “adoptar as medidas necesarias para trasladar os efectos económicos, desde o 1 de xaneiro de 2019, ás persoas beneficiarias do servivio de recollida e tratamento de lixo. Sogama bonificou o 10% do canon aplicado ao Concello durante todo o 2019 pero pola súa banda a administración local non cumpriu.

“Non se aplicou a redución, o bipartito seguiu cobrando o mesmo aos veciños, polo que agora Sogama esixe a devolución da subvención 56.423 euros máis os intereses xerados. É moi grave”

“Non se aplicou a redución, o bipartito seguiu cobrando o mesmo aos veciños, polo que agora Sogama esixe a devolución da subvención 56.423 euros máis os intereses xerados. É moi grave. Non sabemos se foi deixamento ou querían estafar aos veciños e á administración autonómica”.

O PP solicitou que de forma urxente modifíquese a ordenanza para que poidan gozar da bonificación no presente exercicio e pedirá explicacións no pleno sobre os motivos polos que se seguiu cobrando o mesmo e non se fixo nada para axustarse ao único requisito posto por Sogama para obter a axuda