Carta aos Sabios.

Queridos sabios:

Vivimos tempos difíciles, con conflitos armados en varios lugares do planeta: a guerra entre Israel e Hamás na Franxa de Gaza, a invasión rusa de Ucraína, e outros en Burkina Faso, Myanmar, Nixeria, Siria, Somalia, Sudán, Iemen, etc., que, coa crise climática, constitúen as maiores ameazas para o planeta e a humanidade.

Se a isto lle sumamos a crise de valores que atravesa un mundo sen rumbo e sen líderes, cun G-7 que impón a súa lei (hai que pasar da gobernabilidade plutocrática a escala global a un novo multiculturalismo democrático) e unha UE inoperante ante o conflito Rusia-Ucraína (coa UE actuando como interlocutor de Moscova en lugar da OTAN), estamos ante unha encrucillada de difícil solución, motivos para estar preocupado e alzar a voz con algunhas peticións para 2024, coa esperanza de que coa inestimable axuda das Súas Maxestades cheguen a bo porto.

Un rotundo NON á guerra e ás armas, o mundo necesita paz e non guerra, hai que buscar solucións aos conflitos armados, hai que poñer fin dunha vez por todas a tantos investimentos en armas con fins bélicos, que o único que fan é traer destrución e morte aos seres inocentes. Nada mellor que destinar estes recursos a paliar a crise humanitaria, a erradicar a pobreza e a fame no mundo, a promover a habitabilidade da terra, especialmente naquelas zonas máis desfavorecidas e necesitadas do planeta, onde hai fame, falta de abastecemento básico e infraestruturas de saneamento, falta de atención sanitaria.

“Un rotundo NON á guerra e ás armas, o mundo necesita paz e non guerra, hai que buscar solucións aos conflitos armados”

Tolerancia cero contra a violencia de xénero, acabar coa corrupción, crear emprego digno e de calidade, dar unha solución integral ao problema da inmigración.

Dedicar máis recursos á investigación en saúde pública e medio ambiente, hai que traballar para prever e estar preparados ante o risco de novas pandemias, así como adoptar medidas drásticas para mitigar e adaptarse ao cambio climático, hai que frear a crise climática ao na medida do posible, que os gobernantes do mundo en Dubai non puideron facer; ademais de protexer a biodiversidade e promover a economía circular.

Que España recupere a harmonía e que prevaleza o sentido común dos responsables políticos do goberno e da oposición, capaces de dialogar e de chegar a acordos beneficiosos para o interese xeral, e construir entre todos un país máis próspero e con futuro, no que haxa liberdade, traballo e benestar social para todos, respectando a identidade e a diversidade das 17 CCAA do Estado español, sempre no marco da Constitución que todos os españois nos demos hai 45 anos, e se ten que ser retocado en nalgúns aspectos hai que facelo co maior consenso posible, pero en ningún caso se pode vulnerar a Constitución, xa que fóra dela non hai democracia nin convivencia posible.

Aínda que no horizonte planetario de 2024 hai máis sombras que luces, non é menos certo que está nas nosas mans reverter esta situación a través da unidade de acción, para construír xuntos un mellor, máis xusto e solidario, no que todos os seres humanos os seres son iguais en dignidade e poden vivir en paz e nun ambiente máis saudable e sostible en condicións de igualdade.

Cos meus mellores desexos de que 2024 sexa un bo ano para toda a Humanidade.

Francisco Peña. Científico, académico, escritor e humanista.

Científico, académico, escritor y humanista.