Cambiar para que nada cambie.

Si queremos que todo siga como está, é necesario que todo cambie”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). Escritor italiano.

A estructura da Comunidade Autónoma, confire a prestación sanitaria o SERGAS. Éste, leva sendo administrado polas mesmas persoas, dende fai 13 anos. Primeiro co expresidente Feijoo e agora Rueda, son os que marcan a pauta e a estratexia a seguir, para non sabemos que, pois o deterioro do Sistema Sanitario é cada día máis insoportable. Levamos 4 conselleira/os de sanidade, 3 xerentes do SERGAS e intercambio de cromos entre xs Xerentes de cada Área Sanitaria.

A AP é o sector máis precarizado. O seu desmantelamento estase facendo de forma constante e intensa nos últimos anos. Dende a desaparición das Xerencias de AP e os recortes tan importantes no orzamento da primeira línea de actuación sanitaria, levaron a esta situación de deterioro e masificación de consultas, listas de agarda insoportables ata ca/o Médica/o de Cabeceira (de varias semáns), imposibilidade de contactar ca/os especialistas, acúmulo de cupos da/os profesionais ausentes, déficit de diferentes especialidades nos Centros de Saúde: Psicóloga/os, Logopedas, Traballadora/os Sociais, Fisioterapeutas, etc. que está facendo que non se faga unha actuación integral e que a Calidade Asistencial esté en mans do voluntarismo duns/has profesionais cansada/os, enganada/os e utilizada/os como man de obra barata para resolver o ben máis preciado que temos que é a saúde.

E todo, cunha disculpa de mal pagador, “que non temos Médica/os”: ísto só, xa deslexetima que non se sustitúan outrxs profesionais que non sexan Médica/os, pero a práctica diaria, indícanos o contrario: acaban de convocar 106 prazas de Especialista de AP e presentáronse 353 Médica/os: temos ou non temos? Deixaron fora a 247 profesionais que boa falta farían para desconxestionar as consultas (ca pandemia todavía activa e os meses de verán con maior afluencia de turistas sobre todo nos lugares de costa). Por que non convoca o PP as 1.000 prazas de Médica/os que consideramos que fan falta? Dín que é algo que sucede en todalas CC.AA do estado e noutros países, pero si tí tes na túa mán a oportunidade de contar con novxs profesionais, por que non o fas?

“Por que non convoca o PP as 1.000 prazas de Médica/os que consideramos que fan falta?”

O PP creou fai un ano a praza de Directora Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, para Estrella Lopez Pardo. Está claro que a súa actuación neste tempo, só empeorou o problema: veu para facer o Novo Modelo de AP aplicando as conclusións do Consello Técnico de AP de Galicia e non o fixo. Pois como “premio”: a nombran Xerenta do SERGAS, na sustitución dun José Flores que frustrou todalas espectativas de reforma en positivo que se tiñan posto nél. O intercambio de postos entre xente que leva tantos anos na administración sanitaria na Galiza, non vai resolver as deficiencias que temos a día de hoxe.

Algúns datos: temos un 25% de prazas menos de Pediatría; temos 1.056 camas hospitalarias menos dende 2009; a Xunta financia con 209 millóns de euros a sanidade privada (un 20% máis que en 2009); estamos a cola do estado en n.º de Médica/os: 469 por cada 100.000 habitantes, frente a 499 do estado (mal que lle pese o Decano da Facultade de Medicina, que nun alarde de corporativismo dí “que non fan falta Médica/os”: en que país vivirá…); a sanidade privada, dispón de 6 de cada 10 hospitais na Galiza e o 23% das camas; a propia Xunta admite “que as Residencias de Maiores, non estaban preparadas para a COVID (nos últimos días acaban de privatizarse 6 Residencias que eran públicas); pecharon Centros de Saúde Periféricos e fixeron desparecer cupos de Médica/os onde non poñen sustitutxs. Poderíamos seguir pero o espacio do artigo mo impide.

Temos transferidas as competencias en Sanidade, dende o minuto un. O sr. Feijóo tomou posesión no 2009 e o deterioro e desmantelamento dos servizos sanitarios foi a máis. Moita inversión en aparataxe hospitalario pero nula no máis básico: NA/OS PROFESIONAIS, para poder prestar unha atención de calidade.

Que pena!
Dr. Xosé M.ª Dios Diz, Médico especialista de AP de Outes.

Dr. en Medicina. Máster en Xeriatría. Licenciado en Medicina Xeriátrica. Médico especialista de Atención Primaria de Outes. Plataforma SOS Sanidade Pública.