Cambados recibíu unha nova versión do Plan Especial de portos

Realizado polo ente autonómico Portos de Galicia

Cambados | O Concello de Cambados ven de recibir no día de onte, unha nova versión dixital do Plan Especial de ordenación do porto de Santo Tomé-Tragove realizado polo ente autonómico Portos de Galicia, e que é froito das condicións e observacións contidas nos informes sectoriais previos á aprobación inicial que lle foron remitidos dende hai máis de un ano polo Concello de Cambados.

Tratase dunha nova versión do Documento, a cuarta dende que se iniciaron os tramites por Portos de Galicia en 2014, para que o Concello de Cambados poida realizar a aprobación inicial do mesmo mediante acordo da Xunta de Goberno, e así, iniciar o período de exposición pública e os informes sectoriais pertinentes para a súa posterior aprobación definitiva, ademais o Concello de Cambados vai informar do proceso de exposición pública a tódolos titulares catastrais das parcelas afectados directamente por este novo documento urbanístico.

Unha vez que sexa aprobado inicialmente o Plan Especial pola Xunta de Goberno do Concello de Cambados, tense que iniciar o período de exposición pública de dous meses, ademais de solicitar os informes sectoriais as distintas administracións, que teñen un prazo de tres meses para informar o mesmo e, no caso de non remitir o informe sectorial neste prazo sería considerado o silencio administrativo como favorable.

Rematado este tramite o Concello de Cambados ten que realizar o informe xurídico e urbanístico para que novamente a Xunta de Goberno realice a aprobación provisional do Plan Especial, e novamente remitilo a outra administración, neste caso ao Departamento de Urbanismo da Xunta de Galicia, para que no prazo de dous meses remita o informe preciso para a súa aprobación definitiva no Pleno Municipal.

O concello de Cambados ten apenas seis meses para realizar tódolos tramites administrativos, xa que o informe ambiental estratéxico do Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove, no concello de Cambados, promovido por Portos de Galicia ten que estar aprobado antes do 6 de setembro de 2021, prazo no que a resolución de medio ambiente perde a súa vixencia. Por este motivo, dende o Concello de Cambados vaise solicitar unha reunión coa Consellería de Medio Ambiente para solicitar unha moratoria nos prazos, xa que por motivos alleos a vontade municipal, atopámonos cun prazo de apenas seis meses para realizar uns tramites que só na remisión dos informes sectoriais e do departamento de Urbanismo da Xunta de Galicia abrangue un período de 5 meses.

Este documento é vital non só para a futura construción da Praza de Abastos de Cambados, se non tamén para a xestión urbanística do Porto de Cambados, e polo tanto, para o desenrolo dun sector tan importante como é o do mar para a vila de Cambados. Por tal motivo, dende o goberno municipal, se requiriu en reiteradas ocasións a que o ente Portos de Galicia fora dilixente na redacción do documento, e que tras varias versións do documento e anos de espera dende o 2014, foi remitido ao Concello de Cambados neste mes de marzo o Plan Especial corrixido coas condicións e observacións contidas nos informes sectoriais previos para a súa aprobación inicial, pero cun prazo de apenas seis meses para a súa aprobación definitiva polo Pleno Municipal.

O goberno municipal ten previsto levar o documento urbanístico a Xunta de Goberno da vindeira semana, unha vez que sexa supervisado polos servizos municipais, e unha vez revisado, se emita informe sobre cales son as administracións as que lle hai que requirir os informes sectoriais despois da súa aprobación inicial

Outros artigos

Os nosos anunciantes son importantes para nós.
Fainos o favor de desactivar o bloqueador de anuncios ou
engadir este sítio a túa lista branca.

Grazas!