Bases para a convocatoria da 43a Semana de Cine de Lugo

A celebrarse do 20 ao 26 de setembro de 2021

Lugo | O obxecto desta convocatoria é o regulamento dos premios da competición internacional: Longametraxes (Sección Oficial), longametraxes e curtametraxes (Cine das Nacionalidades), longametraxes e curtametraxes Cine Galego (Seccións Paralelas), cine e gastronomía (Seccións Paralelas), longametraxes e curtametraxes Cine Documental (Seccións Paralelas) e Curtametraxes (Seccións Paralelas) da 43a Semana de Cine de Lugo (Galicia-España), organizada polo Grupo Fotocinematográfico Fonmiñá e ao abeiro da Xunta de Galicia, Deputación de Lugo, Concello de Lugo e Universidade Santiago de Compostela (Campus de Lugo), que terá lugar en Lugo-Galicia-España do 20 ao 26 de setembro de 2021.

Dotación económica
O Concurso Internacional da 43a edición da Semana do Cine de Lugo estará dotado con 6.500 euros en premios (distribuídos nas súas distintas seccións) con cargo á aplicación orzamentaria do certame e suxeitos ás actuais deducións establecidas pola lei.

Participantes
Poderán concorrer persoas físicas ou xurídicas con capacidade para actuar (produtores, directores, distribuidores) que teñan o debido control legal sobre as obras presentadas ao concurso. A persoa ou entidade (ou o seu representante) que asine o formulario que autoriza a inscrición será considerada polo Festival como o único interlocutor válido para tratar aspectos relacionados coa participación da película no evento e como o único responsable ante outras persoas ou empresas que teñan participou na produción da película.

Requisitos das películas
Deberán ter sido producidas nos anos 2019, 2020 e 2021. Non poderán terse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (excepto en festivais), televisión, VoD ou Web antes do 20 de setembro de 2021.

As obras deben ser de ficción (imaxe real ou animación) con máis de 60 minutos de duración nas longametraxes. O mesmo requisito aplicarase aos documentais. As curtametraxes non poderán superar os 30 minutos. Os subtítulos en castelán serán esenciais naqueles exemplares cuxo idioma orixinal sexa o galego, o inglés ou calquera outro. Os filmes que non cumpran este requisito quedarán excluídos desta convocatoria.

Algúns dos títulos seleccionados nalgunha das seccións e de acordo entre ambas partes (Festival e Representante) poderanse exhibir en streaming (online) a través das canles oficiais do Festival.

Preferencias
As películas que tratan os seguintes xéneros e temas e que teñen como principal obxectivo detectar e difundir o talento cinematográfico dos cineastas emerxentes terán unha

Preferencia especial
Facendo especial fincapé nas películas de autor:
Películas independentes. Cine das Nacionalidades (Comunidades Autónomas de España). Gastronomía. Camiños de Santiago (francés e primitivo). Cine Galego. Esas marabillosas salas de cine que faltan.

Inscrición no concurso
Para rexistrar a película, deberán facelo a través do formulario de inscrición da correspondente plataforma dixital. O prazo de inscrición en liña pecharase o 1 de maio de 2021 ás 24:00 (hora local de Lugo).

Inscrición tradicional
A película pódese rexistrar solicitándoa sempre a: secilug@gmail.com
O prazo de inscrición neste caso pecharase o 1 de maio de 2021 ás 14:00 horas (hora local de Lugo).

Documentación preceptiva
Para completar o rexistro, debe incluírse a seguinte información e materiais:

 • – Datos de contacto do propietario dos dereitos e cesión dos dereitos de exposición na Semana do Cine.
 • – Transferencia de dereitos de exhibición en Streaming (online) a través das propias canles do Festival.
 • -Rexistro cinematográfico da película (técnica, artística, sinopse, duración, etc.) e cesión de dereitos para o seu uso nas redes sociais.
 • – Unha copia da película con subtítulos en castelán (imprescindible, se o idioma orixinal é o galego, o inglés ou calquera outro).
  Debe enviarse por correo a:  Semana do Cine de Lugo – Ronda da Muralla, 139 – 2o – 27004 Lugo – España – (secilug@gmail.com)
 • – Tráiler. En caso de non ter tráiler, podes enviar unha selección de imaxes extraídas da película (mínimo: 30 segundos).
 • – Fotogramas de alta resolución da película, en formato dixital (300 dpi ou máis).
 • – Fotografía en alta resolución do director (ou directores), en formato dixital (300 dpi ou máis). – A organización da 43 SECILUGO non manterá correspondencia (nin oral nin escrita) sobre os orixinais enviados. Só o fará a través do correspondente distribuidor (dixital ou tradicional).

Obrigacións dos inscritos
A inscrición na 43a Semana de Cine de Lugo implicará:

 • – A total aceptación destas regras por todos os participantes e os seus axentes e representantes.
 • – A autorización para que, en caso de non ser seleccionada para o concurso, a organización do festival poida proxectar a súa película nunha das seccións paralelas non competitivas, beneficiándose da publicidade e promoción do festival.
 • – A autorización para revelar e divulgar materiais das películas rexistradas (imaxes, pósters, arquivos, fragmentos de guións, textos de prensa, etc.). Os participantes autorizan a difusión de ata tres minutos de imaxes das devanditas películas en calquera soporte.
 • – A aceptación de que, no caso de obter algún dos premios concedidos no concurso, incluirase unha referencia escrita á concesión do dito premio ao comezo de todas e cada unha das copias da película que se distribúan para a súa exhibición nos cines. concursos comerciais e / ou audiovisuais, así como en todo o material informativo e promocional impreso (libros de prensa, carteis, etc.). A devandita referencia consistirá nun texto co tipo de premio outorgado, acompañado invariablemente da imaxe corporativa (logotipo e nome) do Festival.

Selección
Un comité de selección designado polo Comité Organizador da Semana de Cine terá a tarefa de asesorar en relación ás películas que competirán nas distintas seccións. Así mesmo, poderá propoñer aquelas películas non seleccionadas para o concurso pero que considere de especial relevancia para a súa exhibición en ciclos paralelos. A selección farase tendo en conta que o certame é unha mostra das producións de cine independentes máis destacadas de todo o mundo, apostando polas películas máis comprometidas tematicamente e formalmente innovadoras. En calquera caso, a decisión final das seccións competitivas corresponderá ao comité de dirección.

Obrigas dos seleccionados
Os participantes cuxas películas sexan seleccionadas para as seccións competitivas deberán cumprir as seguintes disposicións e comportamentos:

 • -As produtoras e distribuidoras asignarán os dereitos para a exposición en streaming (online) de certos títulos seleccionados das súas películas a través das propias canles do Festival.
 • -Os produtores e distribuidores das películas seleccionadas achegarán todo o material necesario para a elaboración do catálogo da Semana do Cine de Lugo que solicita a organización da mesma.
 • -As produtoras e distribuidoras cederán os dereitos para a exposición pública dos seus filmes sen ningún custo para a organización.
 • -A copia de proxección será facilitada gratuitamente á organización. Todas as películas inscritas e non seleccionadas a concursos oficiais (longametraxes, documentais e curtametraxes) serán consideradas para a súa inclusión noutras seccións da programación do Festival.
 • -Permitirán a incorporación das películas seleccionadas á colección videográfica da Semana de Cine, destinada á difusión audiovisual sen ánimo de lucro, sempre de carácter cultural. En calquera caso, Fonmiñá (entidade organizadora) informará aos participantes do uso destes filmes.
 • -A película non se retirará da programación nin se presentará comercialmente en España antes da súa proxección en Lugo.

Mostra
As proxeccións da 43a Semana de Cine de Lugo levaranse a cabo nos formatos ou no sistema considerado polo Festival. Durante a celebración do certame, do 20 ao 26 de setembro de 2021, a organización resérvase o dereito de amosar as películas seleccionadas nos cines e espazos relacionados con este evento en cantas sesións públicas considere oportunas. A organización establecerá a orde, data e hora da exposición.

Xurado
Un xurado elixido entre profesionais do mundo do cine, o audiovisual, a prensa e a cultura será o encargado de seleccionar as distintas películas para as seccións competitivas. O Mellor Filme da Sección Oficial será o público asistente ás proxeccións, que votará por cada unha das películas que se mostren.

Premios oficiais
Mellor Película na Sección Oficial (Premio do Público): 3.000 euros.
Premio do Xurado “Muralla de Lugo”. Mellor Película de Nacionalidades: 2.000 euros.
Premio do Xurado á Mellor Película Documental: 500 euros.
Premio do Público á Mellor Película Galega: 500 euros.
Premio do Público á Mellor Curtametraxe: 500 euros.

Resolución final
As dúbidas que poidan xurdir sobre a interpretación destas bases, así como os conflitos que poidan xurdir derivados da súa aplicación, en canto a organización ou funcionamento, serán resoltas polo Comité Organizador da 43a Semana do Cine de Lugo.
As decisións dos Xurado serán inapelables.

O Festival (Semana de Cine de Lugo) só asumirá os gastos dos invitados relacionados coa estadía e o mantemento dos días acordados. Non haberá ningún tipo de pagamento por gastos de viaxes, nin axudas, sexa cal sexa a súa procedencia.

As películas feitas en cada unha das distintas comunidades autónomas españolas, a comunidade foral de Navarra e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla poderán participar na chamada Sección de Cine das Nacionalidades, con opción para o premio “Muralla de Lugo”.

Se a futura situación sanitaria o require, o equipo do festival porá en marcha todas aquelas accións que garantan as medidas promovidas polas autoridades sanitarias e as distintas administracións, aínda que isto significara alterar o deseño e o desenvolvemento do festival.

Outros artigos