Baiona pioneira na xestión de augas

En breve Baiona será unha referencia a nivel nacional no que se refire a xestión sostenible de recursos hidráulicos e de rentabilidad.
Baiona | A posta en marcha deste sistema de xestión e axuda á decisión en materia de redes hidráulicas permitirá coñecer en tempo real e de forma concreta datos tan variados como os consumos por tramos de rúa, a calidade do auga ou os comportamentos da propia rede.
WIZ permitirá así mesmo, lograr unha xestión óptima da rede, simulando distintas condicións de funcionamento e demanda, adiantándose a posibles problemas e averías e simulando o comportamento da rede ante cortes, paradas, cambios nos patróns de demanda, etc. Tamén permitirá diminuír os tempos de resposta, reparación e corte no fornezo ante averías mellorando a calidade ofrecida ao cidadán.
Técnicos da Diputación de Pontevedra e do Concello de Baiona xunto a de a empresa xestora do abastecemento de augas Espina e Delfín presentaron a primeira parte do programa que consistiu na elaboración dun exhaustivo sistema de información xeográfica SIG no que figura a totalidade da rede de tuberías de abastecemento de auga existentes no municipio así como os elementos de control e puntos de consumo.
O arquivo digitalizado recolle con absoluta minuciosidad, os distintos trazados georreferenciados da rede municipal de abastecemento de auga, así como o número de tuberías, o tipo de material que as compón, o diámetro e a presión que soportan. Tamén inclúen os elementos de control existentes tales como válvulas de corte e control.
A primeira fase que concluíu foi a máis complexa de realizar xa que un equipo de persoas ocupouse durante meses de percorrer o municipio e comprobar todos os tramos de tuberías. Este traballo de campo concluíu coa elaboración de planos e a digitalización posterior da documentación.
Esta información entregarase aos técnicos do Instituto Tecnolóxico de Galicia para dar comezo á segunda fase do proxecto WIZ que consiste en modelizar a rede de abastecemento de auga para poder automatizar os distintos cálculos e obtención de datos.
Por outra banda, estas melloras e esta análise permitirán determinar de forma máis exacta as perdas na rede e os consumos de auga e enerxía ante determinadas situación diminuíndo estes items o que resultará beneficioso para administración e cidadanía.
As fases seguintes do proxecto WIZ Baiona estenderán a súa potencialidade á prospectiva urbanística e á loita contra os efectos da seca e o cambio climático.