Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública: “A reacción da Xunta é desesperada”

Comunicado trala manifestación deste 12 de febreiro en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela | A Xunta de Galicia anunciou un paquete de medidas urxentes para a Atención Primaria consistentes basicamente  en ofertar 400 prazas en propiedade para médicos cuxa cobertura se realizase mediante concurso de méritos sen exame oposición e ofertar sobresoldos a quen realice gardas nos PAC.

Desde a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) queremos comunicar que:

1. Estas medidas foron adoptadas de maneira precipitada tras anos de falta dunha política de persoal desastrosa baseada na inestabilidade e a precariedade dos persoais de Atención  Primaria;

2. Consideremos que é unha reacción á desesperada,  destinada a frear o apoio profesional á Manifestación convocada pola Plataforma SOS Sanidade para do domingo día 12 en Santiago,  en defensa da Atención Primaria Pública Galega.

3. A adxudicación de prazas en propiedade sen exame é unha cacicada que vulnera de maneira flagrante os principios de Igualdade, Mérito e Capacidade que regulan o acceso ao emprego publico.

4. A hipotética creación de 400 novas prazas contradí o argumento esgrimido pola Consellería de Sanidade, de que non hai médicos para contratar.  Isto demostra unha vez máis que a administración sanitaria Galega non é de fiar e falsea a realidade con ocorrencias atropeladas,  desprovistas de toda fiabilidade.

5. Ofertar un  sobresoldo para   ampliar a actividade de profesionais sometidos a unha presión asistencial desbordante, supoñería  un risco para a poboación, xa que incrementaría a posibilidade de erros médicos.

6. O que o persoal sanitario necesita é estabilidade e unhas condicións laborais dignas e xustas.