A viaxe de Exeria.

Valerio do Bierzo deixou escrito arredor do ano 680, trescentos anos despois, que unha muller de nome Exeria, máis forte que todos os homes, chea do espírito de Deus e de ledicia, emprendeu con todas as súas forzas e con corazón intrépido unha longuísima viaxe por todo o mundo, deixando plasmadas por escrito as súas experiencias e o seu percorrido.

A maior parte dos investigadores cren que Exeria procedía da Gallaecia, ao igual que Prisciliano. Hai incluso quen vai máis alá e apunta a hipótese de que se trataba dunha muller do seu círculo máis inmediato.

Foi agarimada polos bispos, presbíteros e moxes nos lugares que visitaba. Mesmo protexida polo exército e os seus oficiais ao atravesar por territorios nos que a súa integridade física perigaba.

Os investigadores cren que Exeria procedía de Gallaecia.

O Itinerario da súa peregrinaxe a Palestina e Exipto ía dirixido a unhas irmás ou compañeiras de comunidade, o que fixo pensar a algúns que se trataba dunha monxa; porén máis probabelmente se tratase dunha persoa culta e acomodada pertencente a unha comunidade cristiá priscilianista, onde chamarse “irmá/án” era o habitual. Coñecía os evanxeos e os textos apócrifos, o que tamén se adoitaba facer entre os princilianistas.

Chámalle atención de que en Palestina non se xexúe sábados e domingos, o que si era frecuente entre os e as seguidoras de Prisciliano. O seu é un relato da súa viaxe a Oriente, a pé e ás veces dacabalo, expresado con sinxeleza e naturalidade e cheo de comentarios entusiastas.

A viaxe foi realizada a finais do S. IV, probabelmente na década dos anos oitenta. Atravesou o Sur da Galia, o Norte da península Itálica, cruzou en barco o mar Adriático e visitou Xericó, Nazaret e Cafarnaúm, partindo despois desde Xerusalém cara Exipto, onde visitou Alexandría, Tebas, o mar Vermello e o Sinaí.

Visitou despois Antioquía, Edesa, Mesopotamia, o río Éufrates e Siria, desde onde regresou vía Constantinopla. Non se sabe nin cando nin onde morreu.

Porén o seu “Itinerarium”, escrito en latín, tivo éxito e chegou a ser imitado posteriormente.

Funcionario de prisións xubilado, Ourense.