A Deputación de Lugo pon en marcha o Plan Único 2021

Cunha dotación de 21,5 millóns de euros para os Concellos lucenses

Lugo | O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou as bases deste programa, que presenta como novidades a subida da dotación económica ata os 21,5M€, unha decisión coa que o goberno reforza o principal instrumento de cooperación da Deputación cos concellos, nun ano no que teñen máis necesidades polos efectos da crise sanitaria, sobre todo aqueles máis pequenos nos que boa parte da actividade depende dos recursos económicos aportados pola institución provincial.

Outra das novidades do Plan Único 2021 é a posibilidade de imputar gastos de contratación de persoal dende principios de ano, o que favorecerá a creación de postos de traballo. Esta medida terá carácter permanente, pero este ano será especialmente importante para contribuír á recuperación do mercado laboral.

Así mesmo, dentro da liña Covid do Plan Único, a Deputación abriu unha nova vía para que os concellos poidan apoiar ao sector servizos –hostalería, comercio e turismo-, actividades que resultaron das máis gravemente afectadas polo impacto da pandemia e que son o músculo da actividade económica da provincia

O Plan Único 2021 mantén polo demais a súa esencia, como é a distribución dos fondos en función de criterios públicos e obxectivos, como a poboación, a superficie, a dispersión territorial e a taxa de envellecemento. Ademais, como en anos anteriores, fíxase un máximo de 500.000€ para os concellos de máis habitantes, e de 200.000€ para os concellos que teñen menos habitantes.

O incremento progresivo do Plan Único cumpre co recollido no pacto de goberno.