A Banda de Música xuvenil de Xinzo de Limia (Ourense) pecha 2020 cun balance económico favorable

Cun orzamento total de 50.000€ entre as catro agrupacións da asociación

Xinzo de Limia | Na Asemblea Xeral Ordinaria convocada o pasado 24 de abril, a Asociación da Banda de Música Xuvenil de Xinzo realizou un balance do ano académico e deu pequenas pistas do seu proxecto para 2021.

Un dos datos máis destacados foi o peche do ano 2020 cun orzamento total de 50.000€ entre as catro agrupacións que forman parte da asociación: a Banda de Música, a Escola de Música, a Coral Cantares e a Fundación.

De todas elas, foi na Escola de Música (ESMU) onde maior esforzo investiuse debido á necesidade de cumprir coas condicións sanitarias derivadas da COVID-19. Os gastos superaron os 37.000€ e estiveron destinados principalmente a estas dúas causas: 30.000€ destináronse á ESMU e 3.000€, ás medidas de seguridade para previr o virus.

“No que respecta aos ingresos, a asociación acumulou un total de 42.000€ entre a subvención concedida pola Xunta de Galicia para o cumprimento das medidas pola COVID-19 (5.000€), os ingresos achegados polos socios e usuarios da ESMU (12.000€) e a axuda do concello de Ponteareas (12.000€)”

No que respecta aos ingresos, a asociación acumulou un total de 42.000€ entre a subvención concedida pola Xunta de Galicia para o cumprimento das medidas pola COVID-19 (5.000€), os ingresos achegados polos socios e usuarios da ESMU (12.000€) e a axuda do concello de Ponteareas (12.000€).

Esta última institución foi outra das protagonistas da Asemblea ao recoñecerse, por parte dos socios, a débeda de 1.800€ que o concello contraeu coa asociación por non cumprir o convenio pactado. Devandito convenio establece un pago á Banda de Música a cambio de catro actuacións en Ponteareas, as cales non se realizaron este ano debido á pandemia.

O proxecto para 2021
De entre as medidas anunciadas para o próximo curso destaca o orzamento previsto en gastos, de aproximadamente 50.000€. Dese total, 40.000€ estarán destinados á ESMU, unha cantidade coa que se pretende aumentar o investimento respecto ao ano pasado co fin de realizar un gasto extraordinario implantando innovacións tecnolóxicas como unha rede WIFI, tablets nas aulas e unha pantalla de televisión.

“Con este plan pretendemos converter á ESMU na escola de música privada líder en implantación de tecnoloxía no ámbito educativo en Galicia, sendo os primeiros en conseguir algo así”, sinalou Francisco Jesús Represas Carrera, presidente da agrupación.

Polo momento xa se deu un paso cara á consecución deste obxectivo co uso da aplicación móbil APP Academy, que permite a comunicación entre pais e profesores, e está especificamente adaptada ás necesidades e organización da Escola de Música.