Mos será epicentro internacional do CrossTraining

Reunindo a 300 atletas en competición durante a Semana Santa

Mos | Esta mañá presentouse no Campo de Fútbol de Santiaguiño en Guizán a I Edición Molis Legend, competición internacional de CrossTraining, organizada polo ximnasio mosense Molis Box e que conta coa colaboración de Deporte Galego da Xunta de Galicia e do Concello de Mos, entre outros patrocinadores.

Á presentación asistiron Nidia Arévalo, Alcaldesa de Mos, Daniel Benavides, Xefe Provincial de Deportes da Xunta de Galicia, Adrián Álvarez Loureiro, emprendedor mosense, propietario do Ximnasio Molis Box e organizador do evento, José Areal, concelleiro de Deportes e Julia Loureiro, concelleira da parroquia de Guizán.

A competición celebrarase os días 8 e 9 de abril (despois dos festivos de Semana Santa). O venres 7 farase a entrega dos packs de benvida. Levarase a cabo no Campo de Fútbol de Santiaguiño onde haberá amplo aparcamento. Trátase dun entorno natural ao paso do Camiño de Santiago. Contarase con zona habilitada para stands comerciais, bar, zona de comidas.

A afluencia prevista para este evento é de sobre 1.000 persoas, contando atletas, xuíces, equipo de Molis Legend, e público; o que beneficiará á hostalería local. Participarán 280 atletas, que xa están confirmados, e virán chegados de toda España e Portugal. Contarase coa participación de atletas top mundial, como: Sara Alicia, David Mata, Valentina Rangel, entre outros.

O evento repartirase en 6 probas de 7 categorías diferentes, tanto individual como parellas mixtas. O nome da competición fai referencia a Mos, xa que Terra de Molis no século XII facía referencia á zona, e a rosa do logo é a que se atopa nos escudo e bandeira do Concello.

Tecnoloxía LED para mellorar o alumeado
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, informou hoxe de que o Concello vén de adxudicar a contratación dunha asistencia técnica para consultoría enerxética a unha empresa que realizará un inventario de todas as luminarias do municipio para detectar cales teñen xa sistema led e cales non para, a continuación, facer o cambio a led na súa totalidade, co obxectivo de lograr un importante aforro enerxético.

En Mos existen unhas 6.000 luminarias de alumeado público e, co fin de implementar a eficiencia enerxética municipal, preténdese sacar a concurso a adxudicación da obra de cambio a tecnoloxía led das que aínda non o teñen e tamén de aportar o subministro eléctrico. Subministro que, a partir da renovación total das luminarias, abonarase co aforro que supoña a devandita renovación; condición que incluirá xa o contrato que, no seu momento, se asine coa empresa concesionaria.

O primeiro paso deste procedemento é a realización do inventario que xa está contratado, para a continuación iniciar a contratación da obra e o servizo. A rexedora local mosense, Nidia Arévalo, estima que o procedemento poida estar rematado de cara a finais do presente ano 2023 ou comezos de 2024, tendo en conta que, desde que se adxudica o contrato, a empresa adxudicataria dispón dun prazo de 6 meses para cambiar todas as luminarias que non o sexan a sistema led.

Encargarase do inventario a empresa Consultoría de Calidade Selecta (CCG), para logo implantar o modelo de xestión da iluminación pública un proxecto de mellora da eficiencia enerxética, mellora da iluminación, un plan director da rede de iluminación pública e levar acabo dita implantación.

A asesoría enerxética contratada fará tamén inventario, ademáis das luminarias, dos cadros de mando, ou centros de control da iluminación. Detectará e proporá solución para posibles problemas de iluminación pública detectados mediante o modelo de Empresa de Servizos Enerxéticos tal e como recomenda a Directiva Europea 2006/32/CE, sobre as instalacións de iluminación pública.

O concello con este modelo non realiza ningún investimento, cos importes en gasto corrente de todas as partidas relacionadas coa iluminación pública, (enerxía, mantemento, reposicións de material, avarías, festas e nadal, etc.), menos a baixa obtida na futura licitación da xestión integral da iluminación pública obtén a solución a todos os problemas antes mencionados.

As vantaxes que obtemos con este modelo e que solucionan, por parte da empresa de servizos enerxéticos, os devanditos problemas son: Aforro económico desde a firma do contrato pola baixa obtida na licitación. Legalización do contrato de enerxía ao traspasar a titularidade dos contratos de subministración. Ausencia de incidencias coas facturas eléctricas.

Desaparece por parte da administración a necesidade de control e de empregar persoal para o devandito labor. Aforro exponencial por non afectar a subida no custo de enerxía, durante os dous primeiros anos, ao non haber por lei revisión de prezos. Os seguintes anos revisión por índices oficiais só por de o 50% dos KWH realmente consumidos. Renovación dos cadros de mando, coa súa posterior legalización e OCA correspondente por entidade autorizada por Industria. Renovación a tecnoloxía LED de todos os puntos de luz existentes no municipio. Engadindo todos os puntos de luz que o concello estime oportuno, por necesidade de iluminación ou por demanda dos veciños.

Posibilidade de incorporar, se o concello estímao oportuno, unha segunda renovación das instalacións antes da finalización do contrato para que o municipio atópese cunha instalación renovada antes da finalización do contrato. Mantemento de todas as instalacións municipais de iluminación, seguindo o protocolo fixado no prego técnico e con garantía total das mesmas durante a duración do contrato. Renovación a tecnoloxía LED todos os puntos de luz dos centros deportivos, con mantemento e garantía. Os contratos de enerxía seguen sendo de titularidade municipal.

Encárganse da iluminación do Nadal, incrementando motivos e cambiándoos todos os anos. Aforro económico, aforro de licitacións anuais. Mellora estética constante da iluminación. Encárganse dos cadros de mando provisionais e dos boletíns das festas do pobo. Resumindo, obtense aforro económico, legalización de contratos e instalacións, bo servizo de iluminación e máis eficiente, ausencia de responsabilidade civil e risco tecnolóxico debido á garantía total do contrato. É o modelo mais garantista para o concello.

Inventario
A asistencia técnica para o inventario que comezará de inmediato consistirá na caracterización de todas as instalacións da iluminación pública do municipio, con xeoposicionamiento de todos os centros de mando e puntos de luz. Lectura e medición dos centros de mando. Análise destes, inventariando as necesidades para a súa renovación e posterior legalización. Inventariado de todos os puntos de luz, por centro de mando, rúa, potencia instalada, tipo de luminaria, etc.

Estudos lumínicos por tipo de rúas. Análises da facturación de todas as subministracións da iluminación municipal. – Inventariado de todos os puntos de luz dos centros deportivos. Estudo económico calculando o investimento necesario para a optimización e legalización das instalacións. Xunto co estudo da capacidade de aforro, unha vez realizada o investimento, calculamos a rendibilidade e baixa mínima esperada do contrato.

Informe de necesidade e memoria xustificativa do proxecto para o inicio do expediente. Informe de viabilidade do proxecto. Redacción do borrador de prego de cláusulas administrativas. Redacción do prego técnico. Informe de valoración das ofertas técnicas recibidas polos licitadores. O importe do contrato deste inventario ascende a 11.500 € máis IVA.